Best Practice for organdonation Organdonationsdatabasen Videns- og holdningsundersøgelser  
       
Love og vejledninger om organdonation i Danmark Litteratur om organdonation  
       

Videns- og holdningsundersøgelser

Dansk Center for organdonation har samlet en  række af de undersøglelser og rapporter, som centret har udarbejdet. Du finder bl.a. en rapport om formodet samtykke til organdonation samt undersøgelser af personalets viden om og holdning til organdonation. 

Rapport: Holdningsundersøgelse - undersøgelse af personalets holdninger og overvejelser om organdonation med særlig fokus på donation efter cirkulatorisk død (2022) 

 

Dansk Center for Organdonation (DCO) har undersøgt sundhedspersonalets umiddelbare holdninger og overvejelser om donation efter cirkulatorisk død. Undersøgelsens resultater skal bidrage til at danne grundlag for en målrettet kommunikations-, undervisnings- og formidlingsindsats i forbindelse med implementering af DCD i Danmark.

Klik på billedet nedenfor for at læse og downloade rapporten 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Rapport: Formodet samtykke til organdonation (2021)


I rapporten analyseres det, om der er evidens for, at formodet samtykke øger antallet af organer til transplantationer. Rapporten bygger på et litteraturstudie af publicerede danske og internationale artikler, som omhandler forskning og erfaringer med formodet samtykke til organdonation. 

Klik på billedet nedenfor for at læse og downloade rapporten 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Neurologiske afsnit: Viden om og holdninger til organdonation (2016)

I 2016 har Dansk Center for Organdonation gennemført en spørgeskemaundersøgelse, med det formål at belyse viden om og holdning til organdonation blandt personalet på landets neurologiske afdelinger.

Klik på billedet nedenfor for at læse og downloade rapporten. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Intensivafdelingerne: Videns- og holdningsundersøgelse (2015)

I 2010 og 2015 har Dansk Center for Organdonation gennemført spørgeskemaundersøgelser, med det formål at belyse viden om og holdning til organdonation blandt personalet på landets intensivafdelinger. 

Klik på billedet nedenfor for at læse og downloade hele rapporten.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Klik og se undersøgelsens resultater fra netop din afdeling

Tidligere undersøgelser: Viden og holdningsundersøgelse på intensiv (2010)

I 2009/2010 gennemførte Dansk Center for Organdonation en spørgeskemaundersøgelse, der skulle belyse viden om sikkerhed i og indstilling til organdonation blandt personalet på landets intensivafdelinger.

Afdelingsspecifikke rapporter 2010