Hvem er Dansk Center for Organdonation Kerneområder Dansk Center for Organdonation Målsætning og strategi Dansk Center for Organdonation  
       
Organisering af området for organdonation i Danmark Faste aktiviteter Dansk Center for Organdonation Styregruppe for Dansk Center for Organdonation  
       

Styregruppen for Dansk Center for Organdonation

Dansk Center for Organdonations styregruppe har mulighed for at kommentere og vurdere centrets arbejde.

Klik på overskrifterne nedenfor og få overblik over styregruppens kommissorium, forretningsorden, medlemmer og møder.

 

Styregruppens kommissorium

Styregruppens forretningsorden

Styregruppens medlemmer

Styregruppens møder