Best Practice for organdonation Organdonationsdatabasen Videns- og holdningsundersøgelser  
       
Love og vejledninger om organdonation i Danmark Litteratur om organdonation  
       

Best Practice for Organdonation

Dansk Center for Organdonation har samlet best practice på organdonationsområdet i rapporten Best Practice for Organdonation. Rapportens 19 best practice-punkter er indarbejdet i National Guideline for Organdonation. Guidelinen er altid opdateret med den sidste nye viden.

Implementering af Best Practice - Håndbog

Håndbogen, som du finder i billedlinket nedenfor, har vi samlet værktøjer og metoder, så I kan omsætte de 19 best practice-punkter til forbedringsprocesser i jeres egen afdeling. I kan også se eksempler på de forbedringsprocesser, som universitetshospitalerne og et regionshospital har gennemført på side 74-81

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Vejledning i kommunikation med pårørende

Skema til gennemgang af organdonationsforløb

Her finder du et skema til at gennemgå organdonationsforløb i afdelingen. Skemaet følger systematikken i National Guideline for Organdonation. Ved at udfylde skemaet efter donationsforløb kan I få et rigtig godt indblik i, om best practice for organdonation følges. 

Skema til gennemgang af organdonationsforløb