Kontakt Dansk Center for Organdonation Find vej til Dansk Center for Organdonation Pressehenvendelser til Dansk Center for Organdonation
     

Dansk Center for Organdonation

Dansk Center for Organdonation har en bredt sammensat medarbejderstab med kompetencer indenfor sundhedsfaglige, organisatoriske og udviklingsmæssige apsekter. For at kunne give en relevant og praksisnær faglig støtte til hospitalerne har centret tilknyttet læger og sygeplejersker, som også en del af tiden arbejder på de neurointensive og neurokirurgiske afdelinger samt på transplantationscentrene.

Ansatte, INCUBA Skejby

Helle Haubro Andersen Helle Haubro Andersen
Centerleder 
Tlf: 29170566
E-mail: hellanse@rm.dk

Arbejdsområder

 • Pressekontakt
 • Kursusudvikling, kursusledelse og undervisning
 • Medlem af diverse styregrupper og ad-hoc udvalg
 • Årsplaner, årsrapportering og økonomi
Karla Højgaard Lyngbye Karla Højgaard Lyngbye
Administration & formidling
Tlf: 30922430
E-mail: karllyng@rm.dk

Arbejdsområder

 • Kursus-, møde- og eventplanlægning
 • Udvikling og administration af nøglepersonsordningen
 • Administration og befolkningsrettet formidling, herunder kontaktperson for centrets team af frivillige
Lone Bøgh Lone Bøgh
Udviklingssygeplejerske

Tlf: 29170567 
E-mail:  loneboeg@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Sundhedsfaglig kvalitet, vedr. Organdonationsdatabasen
 • Kursusudvikling, kursusledelse og undervisning
 • Pårørendeområdet
Anne Marie Michelsen Anne Marie Michelsen 
Udviklingssygeplejerske

Tlf: 20226874
E-mail: anmaha@rm.dk 

Arbejdsområder

 • Faglig støtte til hospitalerne i organdonationsforløb:
  • National Guideline for Organdonation
  • Udrykningsfunktionen
  • Nøglepersonsordningen jvf. specialevejledningen for anæstesiologi 
 • Donation efter Cirkulatorisk Død (DCD)
 • Undervisning og undervisningsmaterialer 

Randi Johnsen  
Udviklingssygeplejerske

Tlf: 24606845
E-mail: rankaa@rm.dk 

Arbejdsområder

 • Planlægning af DCO's årsmøder
 • Planlægning og opfølning på hospitalsmøder
 • Ressourcerpersoner i akutmodtagelser samt neurologiske afdelinger   
 • Kursusudvikling 
Diana Højmose Lundsgaard Diana Højmose Lundsgaard

Kommunikation og formidling
Tlf: 23882512
E-mail: dianlu@rm.dk 

Arbejdsområder

 • Den hospitalsrettede kommunikation, herunder bl.a. redaktør for nyhedsbreve
 • Webredaktør for organdonation.dk

Julia Andersen Bager

Julia Andersen Bager

Akademisk medarbejder
Tlf: 40172738
E-mail: juiade@rm.dk 

Arbejdsområder 

 • Strategisk planlægning og organisatorisk udvikling 
 • Projekthåndtering 

 

Rebekka Lynggaard Falk (barsel)
Konsulent, Organisationsantropolog
Tlf: 30 92 23 76
E-mail: reblyn@rm.dkArbejdsområder 

 • Strategisk planlægning og organisatorisk udvikling 
 • Projekthåndtering 

Donationsansvarlige læger og sygeplejersker

De donationsansvarlige læger i DCO er speciallæger i enten neurokirurgi eller anæstesiologi (intensiv medicin). De donationsansvarlige sygeplejersker har specialuddannelsen i intensiv sygepleje og en bred klinisk erfaring inden for intensivområdet. De har alle udover deres funktion i Centret også en klinisk forankring i enten de neurokirurgiske eller neurointensive afdelinger på universitetshospitalerne.

Opgaveområder:

 • Bidragsyder ift. udvikling og implementering af de nationale indsatser på området
 • Funktionsleder for DCO's udrykningssygeplejersker og -læger
 • Underviser på DCO's grund- og specialistkurser
 • Faglig støtteperson for de hospitalsafdelinger, som er involveret i organdonation.
Preben Sørensen Preben Sørensen
Overlæge, Aalborg Universitetshospital
E-mail: prebsoe@rn.dk

 

Susanne Hav Olsson
Intensivsygeplejerske, Aalborg Universitetshospital
E-mail: shl@rn.dk

Mette Juul Koefoed Mette Juul Koefoed
Overlæge, Aarhus Universitetshospital
E-mail: mettkoef@rm.dk

 

Anne Louise Matzen Anne Louise Matzen
Intensivsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital 
E-mail: 
annematz@rm.dk
Christina Rosenlund Christina Rosenlund
Overlæge, Odense Universitetshospital

E-mail: christina.rosenlund2@rsyd.dk

 

Camilla Larsen Camilla Larsen
Intensivsygeplejerske, Odense Universitetshospital
E-mail: lene.camilla.larsen@rsyd.dk

 

Niels Agerlin
Overlæge, Rigshospitalet
E-mail: niels.agerlin@regionh.dk

 

Stillingen som donationsansvarlige sygeplejerske på Rigshospitalet er vakant.

 

 

  Simone Chemnitz (barsel)
Intensivsygeplejerske, Aalborg Universitetshospital
E-mail: s.chemnitz@rn.dk