Kontakt Dansk Center for Organdonation Find vej til Dansk Center for Organdonation Pressehenvendelser til Dansk Center for Organdonation
     

Dansk Center for Organdonation

Dansk Center for Organdonation har en bredt sammensat medarbejderstab med kompetencer indenfor sundhedsfaglige, organisatoriske og udviklingsmæssige apsekter. For at kunne give en relevant og praksisnær faglig støtte til hospitalerne har centret tilknyttet læger og sygeplejersker, som også en del af tiden arbejder på de neurointensive og neurokirurgiske afdelinger samt på transplantationscentrene.

Ansatte, INCUBA Skejby

Helle Haubro Andersen Helle Haubro Andersen
Centerleder 
Tlf: 29170566
E-mail: hellanse@rm.dk

Arbejdsområder

 • Pressekontakt
 • Kursusudvikling, kursusledelse og undervisning
 • Medlem af diverse styregrupper og ad-hoc udvalg
 • Årsplaner, årsrapportering og økonomi
Karla Højgaard Lyngbye Karla Højgaard Lyngbye
Administration & formidling
Tlf:30922430
E-mail: karllyng@rm.dk

Arbejdsområder

 • Kursus-, møde- og eventplanlægning
 • Udvikling og administration af nøglepersonsordningen
 • Administration og befolkningsrettet formidling, herunder kontaktperson for centrets team af frivillige
Lone Bøgh Lone Bøgh
Udviklingssygeplejerske

Tlf: 29170567 
E-mail:  loneboeg@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Sundhedsfaglig kvalitet, vedr. Organdonationsdatabasen og National Guideline for Organdonation
 • Kursusudvikling, kursusledelse og undervisning
 • Pårørendeområdet
Anne Marie Michelsen Anne Marie Michelsen 
Udviklingssygeplejerske

Tlf: 20 22 68 74
E-mail: anmaha@rm.dk 

Arbejdsområder

 • Sundhedsfaglig kvalitet, vedr. Organdonationsdatabasen og National Guideline for Organdonation
 • Kursusudvikling, kursusledelse og undervisning
Tina Meltzer Rørholm Tina Meltzer Rørholm
AC-fuldmægtig

Tlf: 29170568
E-mail: tinaroer@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Projekt- og udviklingsopgaver til styrkelse af organdonationsområdet
 • Datakvalitet og sundhedsfaglig kvalitet på hospitalsniveau, herunder Organdonationsdatabasen
 • Etablere samarbejdsrelationer og afholde møder med nøgle- og ressourcepersonerne
Julia Andersen Julia Andersen
Kommunikation og formidling

Tlf: 30922376
E-mail: juiade@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Den befolkningsrettede oplysningsindsats om organdonation
Jette Stensgaard Jette Steensgaard

Presse- og kommunikationsmedarbejder
Tlf: 23 70 83 67
E-mail: jettst@rm.dk 

Arbejdsområder

 • Ansvarlig for pressearbejdet
 • Ansvarlig for Organdonationsdagen 
Signe Juul Thomsen Signe Juul Thomsen - på barsel 
Kommunikation og formidling
Tlf: 30922328
E-mail: 
signtm@rm.dk

Arbejdsområder

Diana Højmose Lundsgaard Diana Højmose Lundsgaard

Kommunikation og formidling
Tlf: 23 88 25 12
E-mail: dianlu@rm.dk 

Arbejdsområder

Anders Ølsgaard Larsen Anders Ølsgaard Larsen
Specialkonsulent

Tlf: 23 70 72 80 
E-mail: anoela@rm.dk 

Arbejdsområder

 • Udvikling af undervisningsmaterialer til ungdomsuddannelser
Nanna Møller Jensen Nanna Møller Jensen - på barsel
Presse og kommunikation

Tlf: 23708367 
E-mail: namjen@rm.dk

 

Arbejdsområder 

 • Pressehenvendelser
 • Den nationale Organdonationsdag
 • Produktion af videoer til hjemmeside, kurser og sociale medier

Donationsansvarlige læger og sygeplejersker

De donationsansvarlige læger i DCO er speciallæger i enten neurokirurgi eller anæstesiologi (intensiv medicin). De donationsansvarlige sygeplejersker har specialuddannelsen i intensiv sygepleje og en bred klinisk erfaring inden for intensivområdet. De har alle udover deres funktion i Centret også en klinisk forankring i enten de neurokirurgiske eller neurointensive afdelinger på universitetshospitalerne.

Opgaveområder:

 • Bidragsyder ift. udvikling og implementering af de nationale indsatser på området
 • Funktionsleder for DCO's udrykningssygeplejersker og -læger
 • Underviser på DCO's grund- og specialistkurser
 • Faglig støtteperson for de hospitalsafdelinger, som er involveret i organdonation.
Preben Sørensen Preben Sørensen
Overlæge, Aalborg Universitetshospital
E-mail: prebsoe@rn.dk

 

Charlotte Daugbjerg Charlotte Daugbjerg
Intensivsygeplejerske, Aalborg Universitetshospital
E-mail: charlotte.daugbjerg@rn.dk

 

Mette Juul Koefoed Mette Juul Koefoed
Afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital
E-mail: mettkoef@rm.dk

 

Dorthe Helene Jensen Dorthe Helene Jensen
Intensivsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital
E-mail: dortjese@rm.dk

 

Anne Louise Matzen Anne Louise Matzen
Intensivsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital 
E-mail: 
annematz@rm.dk
Christina Rosenlund Christina Rosenlund
Afdelingslæge, Odense Universitetshospital
E-mail: christina.rosenlund2@rsyd.dk

 

Camilla Larsen Camilla Larsen
Intensivsygeplejerske, Odense Universitetshospital
E-mail: lene.camilla.larsen@rsyd.dk

 

Niels Agerlin
Overlæge, Rigshospitalet
E-mail: niels.agerlin@rh.regionh.dk

 

Lisa Lykke Jensen
Intensivsygeplejerske
, Rigshospitalet

E-mail: lisa.lykke.jensen@rh.regionh.dk

 

 


Transplantationskoordinatorer

Transplantationskoordinatoren i DCO er uddannet sygeplejerske og har udover funktionen i DCO sin kliniske forankring i transplantationscentrene.

Opgaveområder:

 • Bidragsyder ift. udvikling og implementering af de nationale indsatser på området
 • Underviser på DCO's grundkurser i organdonation
 • Faglig støtteperson for de hospitalsafdelinger, som er involveret i organdonation.

 

Else Marie Tram Else Marie Tram
Transplantationskoordinator, Aarhus Universitetshospital
E-mailelsetram@rm.dk