Organdonationsdatabasen, National Klinisk Kvalitetsdatabase

Organdonationsdatabasen er en national, klinisk kvalitetsdatabase, der monitorerer kvaliteten af arbejdet med organdonation på landets intensivafdelinger.

   

Om Organdonationsdatabasen
Læs om databasens formål og indhold.

Hjælp til registrering i Organdonationsdatabasen
Sådan registrerer og læser du data fra databasen.

Indikatorer i Organdonationsdatabasen
Læs om databasens tre kvalitets-
indikatorer

Organdonationsdatabasens rapporter
Der udgives hvert år en årsrapport fra databasen.