Hvem er Dansk Center for Organdonation Kerneområder Dansk Center for Organdonation Målsætning og strategi Dansk Center for Organdonation  
       
Organisering af området for organdonation i Danmark Faste aktiviteter Dansk Center for Organdonation Styregruppe for Dansk Center for Organdonation  
       

Hvem er vi?

Dansk Center for Organdonation er det nationale videnscenter for organdonation i Danmark.

Indsats i og samarbejde med hospitalerne

Vi samarbejder med landets hospitaler om at optimere organdonationsindsatsen i Danmark. Sammen med hospitalerne arbejder vi på at sikre optimal anvendelse af donorpotentialet, så de patienter, der er mulige donorer, bliver identificeret og får muligheden for at donere. Vi uddanner personalet og arbejder målrettet med at afklare organisatoriske arbejdsgange og lignende, som kan være en hindring for, at organdonation bliver gennemført. Når en hindring er identificeret, hjælper vi hospitalerne med at iværksætte initiativer, der kan overkomme dem. 

Fra år 2017 omfatter vores samarbejde landets intensivafdelinger, fælles akutmodtagelser, neurologiske afdelinger og øvrige afdelinger, hvor der er mulighed for at identificere og anvende et donorpotentiale.

Oplysning i befolkningen

Dansk Center for Organdonation bidrager også til det befolkningsrettede oplysningsarbejde i Danmark, hvor vi hjælper flere til at tage stilling til organdonation på et oplyst grundlag. Læs mere om vores oplysningsindsats i befolkningen på vores borgerrettede hjemmeside.

Læs mere

Læs også om vores kerneområdermålsætning og strategifaste aktiviteter, styregruppe og om, hvordan området organdonation er organiseret.

   

Baggrund

  • Dansk Center for Organdonation blev etableret i slutningen af 2007 og finansieres via en bevilling på Finansloven
  • Centrets formål og opgaver er fastlagt i Arbejdsgrundlag for Dansk Center for Organdonation
  • Centrets aktiviteter fastlægges i en Årsplan, som behandles og kommenteres af styregruppen for Dansk Center for Organdonation

Formål

  • Medvirke til at styrke indsatsen for organdonation fra afdøde
  • Generere og indsamle viden på organdonationsområdet
  • Optimere anvendelsen af det eksisterende donorpotentiale
  • Sikre en høj kvalitet af pleje og behandling i donationsforløbet
  • Sikre en høj kvalitet i omsorgen for de pårørende til organdonorer
  • Bidrage til den folkelige oplysning om organdonation og transplantation