Tal: 3. kvartal 2023 Tal 2022 Tal 2013-2022 4.-del---Tal-Europa.png

Tal: Europa

 

Antal afdøde organdonorer i Europa i 2022 pr. mio. indbyggere

I grafikken nedenfor ses antallet af organdonorer, der har fået udtaget et eller flere organer til transplantation (actual deceased donors). I flere lande anvender man organer fra afdøde som cirkulatorisk dør. Dette er først muligt fra efteråret 2023 i Danmark.  


Antal transplanterede patienter i Europa i 2022 pr. mio. indbyggere 

Tallene i grafikken nedenfor viser transplantationsraten pr. mio. indbyggere i de enkelte lande. I transplantationsraten indgår organer fra både levende og afdøde donorer. 

Når vi sammenligner donationsraten og transplantationsraten kan vi se, at en høj donationsrate ikke nødvendigvis er sammenhængende med en tilsvarende høj transplantationsrate. 

 


Donations- og transplantationsrater i Europa 2022

Tabellen viser donations- og transplantationsraten pr. mio. indbyggere fordelt pr. land. 

Kilde: Newsletter Transplant, vol 28, 2023