Tal: Europa

 

Antal afdøde organdonorer i Europa i 2020 pr. mio. indbyggere

I grafikken nedenfor ses antallet af organdonorer, der har fået udtaget et eller flere organer til transplantation (actual deceased donors). I Danmark anvender vi kun organer fra afdøde donorer, som hjernedør, mens man i flere andre lande også anvender organer fra afdøde som cirkulatorisk dør. 


Antal transplanterede patienter i Europa i 2020 pr. mio. indbyggere 

Tallene i grafikken nedenfor viser transplantationsraten pr. mio. indbyggere i de enkelte lande. I transplantationsraten indgår organer fra både levende og afdøde donorer. 

Når vi sammenligner donationsraten og transplantationsraten kan vi se, at en høj donationsrate ikke nødvendigvis er sammenhængende med en tilsvarende høj transplantationsrate. 

 


Donations- og transplantationsrater i Europa 2020

Tabellen viser donations- og transplantationsraten pr. mio. indbyggere fordelt pr. land.