Tal: 2021 Tal: 2012-2021 Tal: Europa

Tal: Europa

Antal afdøde organdonorer i Europa i 2020 pr. mio. indbyggere

 

Europæiske donorer 2020.JPG

 

Kilde: Newsletter Transplant, EDQM Volume 26, 2021

Ovenstående er en oversigt over organerdonorer fra hvem mindst ét organ er udtaget til transplantation (actual deceased donors). I Danmark anvender vi kun organer fra afdøde donorer, som hjernedør (DBD), mens man i visse lande også anvender organer fra afdøde som cirkulatorisk dør (DCD).
Tallene i oversigten viser donorraten for afdøde donorer, såvel DBD som DCD.