Tal: 1. kvartal 2024 Tal: 2023 Tal: 2014-2023 Tal: Europa

Tal: Europa

De europæiske landes indberetninger af data vedr. organdonation og -transplantation opdateres hvert år i september og offentliggøres i Newsletter Transplant.

I 2023 er antal afdøde donorer pr. million indbyggere (donorraten) i Danmark opgjort til 18.8. I 2023 var der i alt en donation efter cirkulatorisk død. Donorraten for de øvrige europæiske lande, vil blive opdateret i efteråret 2024.

Nedenstående data er baseret på: Newsletter Transplant, EDQM, Volume 28, 2023.

Antal afdøde organdonorer i Europa i 2022 pr. mio. indbyggere

I grafikken nedenfor ses antallet af organdonorer, der har fået udtaget et eller flere organer til transplantation (actual deceased donors). I flere lande anvender man organer fra afdøde som cirkulatorisk dør. Dette er først muligt fra efteråret 2023 i Danmark.  


Antal transplanterede patienter i Europa i 2022 pr. mio. indbyggere 

Tallene i grafikken nedenfor viser transplantationsraten pr. mio. indbyggere i de enkelte lande. I transplantationsraten indgår organer fra både levende og afdøde donorer. 

Når vi sammenligner donationsraten og transplantationsraten kan vi se, at en høj donationsrate ikke nødvendigvis er sammenhængende med en tilsvarende høj transplantationsrate. 

 


Donations- og transplantationsrater i Europa 2022

Tabellen viser donations- og transplantationsraten pr. mio. indbyggere fordelt pr. land. 

Kilde: Newsletter Transplant, vol 28, 2023