Tal 3. kvartal 2021 Tal: 2020 Tal: 2010-2020 Tal: Europa

Tal: Europa

Antal afdøde organdonorer i Europa i 2019 pr. mio. indbyggere

Tal afdøde donorer i Europa 2018

Kilde: Newsletter Transplant, EDQM Volume 25, 2020

Ovenstående er en oversigt over organerdonorer fra hvem mindst ét organ er udtaget til transplantation (actual deceased donors). I Danmark anvender vi kun organer fra afdøde donorer, som hjernedør (DBD), mens man i visse lande også anvender organer fra afdøde som cirkulatorisk dør (DCD).
Tallene i oversigten viser donorraten for afdøde donorer, såvel DBD som DCD.

 

Antal transplanterede patienter i Europa i 2019 pr. mio. indbyggere 

Tal Transplanterede Europa 2018.png

Kilde: Newsletter Transplant, EDQM Volume 25, 2020

Tallene i oversigten viser transplantationsraten per million indbyggere for hvert enkelt land med organer fra såvel levende som afdøde donorer.

Når vi sammenligner henholdsvis donationsrate og transplantationsrate, kan vi se, at en høj donationsrate ikke nødvendigvis er sammenhængende med en dertil svarende højere transplantationsrate. Derudover viser tallene også, at der ikke er markante forskelle på donationsrater i lande, der anvender DCD og de lande, der ikke gør.

 

Donations- og transplantationsrater Europa 2019

Tabellen er udarbejdet på baggrund af ovenstående diagrammer, opgjort pr. land.

 

Lande

Donorrate 
pmp. DBD

Donorrate
pmp. 
DCD

Samlet donorrate
pmp. 

Transplantationsrate
pmp.
Danmark 17,2 0,0 17,2 68,1
Belgien 20,9 9,0 29,9 80,5
Bulgarien 6,1 0,0 6,1 7,6
England 15,0 9,3 24,3 74,5
Estland 25,4 0,0 25,4 41,5
Finland 21,3 0,0 21,3 73,8
Frankrig 26,7 2,1 28,8 87,4
Grækenland  4,1 0,0 4,1 20,4
Holland 6,8 9,6 16,4 75,5
Irland 16,1 0,8 16,9 56,3
Island 23,3 0,0 23,3 33,3
Italien 23,7 1,0 24,7 63,2
Kroatien 40,2 0,0 40,2 72,2
Letland 12,1 0,5 12,6 20,5
Litauen 15,9 0,0 15,9 44,5
Norge 19,6 0,0 19,6 80,7
Polen 13 0,1 13,1 40,6
Portugal 30,7 2,7 33,4 79,6
Rumænien 3,3 0 3,3 15,1
Schweiz 14,8 3,8 18,6 67,7
Slovakiet 14,4 0,0 14,4 47,1
Slovenien 21,7 0,0 21,7 44,3
Spanien 34,7 13,6 48,3 114,8
Sverige 18,1 1,0 19,1 76,7
Tjekkiet 25,4 1,2 26,6 77,2
Tyskland 11,7 0,0 11,7 77,2
Ungarn 17,3 0,0 17,3 44,6
Østrig 22,8 1,7 24,5 78,3


I Danmark anvendes kun organer fra afdøde donorer som hjernedør (DBD), mens man i visse lande også anvender organer fra afdøde som cirkulatorisk dør (DCD).