Der findes blandt de neurologiske patienter potentielle organdonorer, som i dag ikke får mulighed for at donere organer, når de dør. Neurologer kan gøre en stor forskel i den fælles indsats for at skabe mulighed for organdonation i alle relevante tilfælde. På denne side har vi samlet materiale, som kan være relevante for dine opgaver som neurolog i forbindelse med organdonationsforløb.

   

Undervisningsmateriale

Under fanen undervisning finder du undervisningsmateriale om organdonationsforløbet. Materialet kan benyttes til undervisning eller selvstudie.

Materialet indeholder bl.a.:

Alt materiale er til fri afbenyttelse.

Kurser

Vi tilbyder to kurser, som kan have relevans for dine opgaver som neurolog i forbindelse med organdonationsforløb.

Grundkursus i organdonation for neurologer
Vi tilbyder et grundkursus i organdonation særligt henvendt til neurologer.

Kurset giver dig bl.a.:

  • viden om, hvilke patienter der er mulige organdonorer
  • viden om, juridiske aspekter ved organdonation
  • kompetencer til at kunne indgå i et organdonationsforløb
  • gennemgang af hjernedødskriteriet 


Kommunikation med pårørende om organdonation og hjernedød (EDHEP)
Kommunikationskurset EDHEP er henvendt til både neurologer og intensivt personale og træner kommunikation og samtalerne med de pårørende om hjernedød og organdonation.

Kurset er baseret på praktisk samtaletræning med pårørende, simuleret af professionelle skuespillere med erfaring i kommunikationstræning. Undervisningen ledes af psykologer med bistand af neurokirurger.

Anbefalinger, rapporter og undersøgelser

Her er samlet anbefalinger, rapporter og undersøgelser, der kunne være relevant for dig som neurolog:

Her kan du se flere rapporter og undersøgelser om organdonation.

Funktionsbeskrivelse for den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling

På alle neurologiske afdelinger er der udpeget en donationsansvarlig læge. Den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling arbejder ud fra en national funktionsbeskrivelse.

Funktionsbeskrivelsen er udarbejdet med henblik på at definere de opgaver, den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling skal varetage, så kvaliteten i arbejdet med organdonation styrkes.

Den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling indgår i et netværk med Dansk Center for Organdonation, de donationsansvarlige nøglepersoner på hospitalets intensivafdelinger og akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation. I dette netværk sættes der fokus på arbejdet med organdonation på tværs af hospitalet.

Funktionsbeskrivelse for den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling