Få overblik over processen med at implementere DCD i Danmark. Der er bl.a. indsamlet viden og erfaringer med DCD i udlandet, ligesom der er lavet nationale undersøgelser. 


Klik på overskrifterne nedenfor og læs mere. 

April 2021: Holdningsundersøgelse blandt sundhedsprofessionelle

Maj 2020: Sundhedsstyrelsens anbefalinger udsat på grund af COVID-19

Marts 2020: Arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen udarbejder rapport til offentlig høring

December 2019: Norsk rapport slår fast, at DCD er juridisk, medicinsk og etisk forsvarligt

November 2019: En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen skal fastsætte konkrete procedurer, man skal arbejde efter i Danmark

September 2019: National workshop om DCD og erfaringer fra Sverige

2018: En arbejdsgruppe udarbejder rapport om donation efter cirkulatorisk død

April 2019: Et politisk flertal beslutter, at det fra 2020 skal være muligt at tilbyde DCD i Danmark

Februar 2018: Norsk studie i pårørendes oplevelse af DCD

Januar 2017: Symposium om DCD på Dansk Center for Organdonations Årsmøde