Best Practice for organdonation Organdonationsdatabasen Videns- og holdningsundersøgelser  
       
Love og vejledninger om organdonation i Danmark Litteratur om organdonation  
       

Love og vejledninger om organdonation

Her finder du de juridiske rammer for arbejdet med organdonation i Danmark samt dertilhørende supplerende vejledning. Klik på overskrifterne for at læse nærmere.

Bekendtgørelse om og tjekliste til hjernedødsdiagnosen

Vejledning om samtykke til organdonation

Bekendtgørelse af hjemtransport

Bekendtgørelse om lægers forpligtelser ifm. livstestamenter

Vejledning om ligsyn samt indberetning af dødsfald