Hvem er Dansk Center for Organdonation Kerneområder Dansk Center for Organdonation Målsætning og strategi Dansk Center for Organdonation  
       
Organisering af området for organdonation i Danmark Faste aktiviteter Dansk Center for Organdonation Styregruppe for Dansk Center for Organdonation  
       

Målsætning og strategi

Styrende for Dansk Center for Organdonations indsats er to nationale målsætninger og fem nationale strategipunkter. Vores aktiviteter for det kommende år fastlægges derudover i en Årsplan. Rammerne for vores arbejde findes i vores Arbejdsgrundlag, som er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Læs nedenfor om vores målsætninger, strategi og aktiviteter.

To nationale målsætninger

Fem nationale strategipunkter

Årsplan og aktiviteter