Grundkursus i Organdonation

                   Om: Organdonationsforløbet fra donordetektion til transplantation med særligt fokus på donordetektion og egne holdninger.

Målgruppe: Læger og sygeplejersker på intensivafdelinger, neurologiske afdelinger skadestuer og medicinske afdelinger samt øvrigt sundhedspersonale, der er involveret i organdonationsforløbet.

   

Tid, sted og tilmelding

2021:
I 2021 afholder vi 'Grundkursus i Organdonation' tre gange tre forskellige steder i landet, nemlig: 

Tid: 24. juni 2021 (Kurset er flyttet grundet covid-19)
Sted: Horisont Hotel og Konference, Aarhus 
Læs mere om kurset her

 

Tid: 8. juni 2021
Sted: IDA konferencecenter, København 
Tilmelding: Der er lukket for tilmelding. Alle pladser er besat, men der er oprettet venteliste. Ønsker du at komme på venteliste, så send en mail til: skejby.dco@rm.dk

Læs mere om kurset her


Tid: 3. november 2021
Sted: Comwell, Kolding 
Tilmelding: Tilmeldingsfristen er d. 3. september, og du tilmelder dig her. 

 

Om kurset

Grundkursus i Organdonation giver læger og sygeplejersker på intensivafdelingen et generelt og overordnet kendskab til organdonationsprocessen fra donordetektion til og med donoroperationen samt det særlige, der kendetegner omsorgen for de pårørende i forløbet. Der er fokus på at øge deltagernes bevidsthed om, hvordan egne og kollegers holdninger påvirker beslutningerne i donationsprocessen.

Undervisningen er bygget op omkring en case, hvor der er mulighed for stor deltagerinvolvering. 

Kursets program indeholder blandt andet:

  • Donordetektion
  • Samtaler om organdonation 
  • Pårørendeomsorg, ritualer og afskeden
  • Diagnosticering af hjernedød
  • Spinalreflekser
  • Donoroperationen
  • En transplanteret fortæller om sit liv før og efter transplantationen

Varighed

Kurset varer en dag fra kl. 8.00-16.15.

Kursusbeskrivelse

Læs kursusbeskrivelsen her (pdf)