Grundkursus i Organdonation

                   Om: Organdonationsforløbet fra donordetektion til transplantation med særligt fokus på donordetektion og egne holdninger.

Målgruppe: Læger og sygeplejersker på intensivafdelinger, neurologiske afdelinger skadestuer og medicinske afdelinger samt øvrigt sundhedspersonale, der er involveret i organdonationsforløbet.

   

Tid, sted og tilmelding

2022:
I 2022 afholder vi 'Grundkursus i Organdonation' tre forskellige steder, i Aarhus, København og Kolding. 

Tid: 10. marts 2022
Sted: Horisont Hotel og Konference, Aarhus
Tilmelding: Vi åbner for tilmelding til kurset i uge 43

Tid: 8. juni 2022
Sted: DGI-byen, København
Tilmelding: Vi åbner for tilmelding til kurset i uge 43

Tid: 27. oktober 2022
Sted: Comwell, Kolding
Tilmelding: Vi åbner for tilmelding til kurset i uge 43

 

Tid: 3. november 2021
Sted: Comwell, Kolding 
Tilmelding: Alle pladser er pt. besat, ønsker du at komme på venteliste, så send en mail til sekretær Karla Højgaard Lyngbye: skejby.dco@rm.dk Læs mere om kurset her. 

 

Om kurset

Grundkursus i Organdonation giver læger og sygeplejersker på intensivafdelingen et generelt og overordnet kendskab til organdonationsprocessen fra donordetektion til og med donoroperationen samt det særlige, der kendetegner omsorgen for de pårørende i forløbet. Der er fokus på at øge deltagernes bevidsthed om, hvordan egne og kollegers holdninger påvirker beslutningerne i donationsprocessen.

Undervisningen er bygget op omkring en case, hvor der er mulighed for stor deltagerinvolvering. 

Kursets program indeholder blandt andet:

  • Donordetektion
  • Samtaler om organdonation 
  • Pårørendeomsorg, ritualer og afskeden
  • Diagnosticering af hjernedød
  • Spinalreflekser
  • Donoroperationen
  • En transplanteret fortæller om sit liv før og efter transplantationen

Varighed

Kurset varer en dag fra kl. 8.00-16.15.

Kursusbeskrivelse

Læs kursusbeskrivelsen her (pdf)