Intensivpt m scop sløret.jpg

                   Om: Organdonationsforløbet fra donordetektion til transplantation med særligt fokus på donordetektion og egne holdninger.

Målgruppe: Læger og sygeplejersker på intensivafdelinger, neurologiske og neurokirugiske afdelinger, skadestuer og medicinske afdelinger, samt øvrigt sundhedspersonale, der er involveret i organdonationsforløbet.

   

Tid, sted og tilmelding

2024:
I 2024 afholder vi 'Grundkursus i Organdonation' tre forskellige steder, i Aarhus, København og Kolding.


Tid: 13. juni 2024
Sted: DGI-Byen, København
Tilmelding: Læs mere om kurset  (der er oprettet venteliste, skriv til skejby.dco@rm.dk hvis du ønsker at komme på listen)

Tid: 30. oktober 2024
Sted: Comwell Kolding
Tilmelding: Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Om kurset

Grundkursus i Organdonation giver læger og sygeplejersker på intensivafdelingen et generelt og overordnet kendskab til organdonationsprocessen fra donordetektion til og med donoroperationen samt det særlige, der kendetegner omsorgen for de pårørende i forløbet. Der er fokus på at øge deltagernes bevidsthed om, hvordan egne og kollegers holdninger påvirker beslutningerne i donationsprocessen.

Undervisningen er bygget op omkring en case, hvor der er mulighed for stor deltagerinvolvering. 

Kursets program indeholder blandt andet:

  • Donordetektion
  • Samtaler om organdonation 
  • Pårørendeomsorg, ritualer og afskeden
  • Diagnosticering af hjernedød
  • Spinalreflekser
  • Donoroperationen
  • En transplanteret fortæller om sit liv før og efter transplantationen

Varighed

Kurset varer en dag fra kl. 8.00-16.15.

Kursusbeskrivelse

Læs kursusbeskrivelsen her (pdf)