8. Markering af døden

 

Det kan være svært for de pårørende at forstå dødens indtræden i forbindelse med hjernedød, når hjertet stadig slår og behandlingen fortsætter op til donoroperationen. Det kan derfor være vigtigt for de pårørende, at døden bliver markeret.

I den første film får du en introduktion til emnet, mens du i de følgende film kan se læger, sygeplejersker og pårørende fortælle om deres erfaringer.

Tilbage til oversigten

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

En pårørendes oplevelse med markering af døden

Helles 19-årige datter blev fundet livløs efter et epileptisk anfald og hastet til hospitalet, hvor hun efter 6 dage med intensiv behandling blev erklæret hjernedød. Se Helle fortælle om hvordan hospitalspersonalet bl.a. spillede en vigtig rolle i hendes forståelse af datterens død.

       

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kommentarer fra en hospitalspræst og en antropolog

Ruth Østergaard Poulsen er hospitalspræst og fortæller i filmen om sine erfaringer med at benytte ritualer til at markere, at døden er indtrådt.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Klaus Lindgaard Høyer er antropolog og fortæller i filmen om ritualer og deres betydning ved markering af overgange.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Erfaringer fra pårørende, sygeplejersker og læger

I de fire følgende film kan du se pårørende, sygeplejersker og læger fortælle om deres erfaringer med overgangen mellem liv og død hos patienter, der hjernedør. Filmene er opdelt i fire emner.

Overgangen fra levende til død

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Når en patient hjernedør

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Tydelighed omkring dødstidspunktet

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Støtte til de pårørende

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.