Kursus i behandling af den ustabile donor                   

Om: Simulation og færdighedstræning i behandling af den ustabile donor med træning i donorfysiologi og de komplekse problemstillinger i forbindelse med inkarceration. Vi anbefaler, at du tager Grundkursus i Organdonation først.

Målgruppe: Anæstesilæger tilknyttet intensivafdelinger. Der er plads til 16 kursister pr. kursus. Efter tilmelding prioriteres blandt ansøgere, og besked om optagelse sendes på den angivne mail.

   

Tid, sted og ansøgning

 

Tid: 11. marts
Sted: MidtSim, Aarhus 
Ansøg: Ansøgningsfristen er d. 3. februar, og du tilmelder dig her 
Efter ansøgningsfristens udløb vil der blive prioriteret mellem de indsendte ansøgninger.

Om kurset

Donationsforløb forekommer relativt sjældent på den enkelte intensivafdeling og da donorfysiologien og problemstillingerne i forbindelse med inkarceration er komplekse og vanskelige at håndtere, trænes der i at opnå specialviden i forhold til at: 

  • identificere den potentielle organdonor
  • kvalificere deltagerne til at optimere donorbehandlingen og kunne træffe fagligt begrundede beslutninger i donationsforløbet
  • opnå viden om de fysiologiske ændringer i forbindelse med hjernedød og identificere og håndtere problemområder
  • bruge denne viden til at opnå bedre outcome af organerne og kunne støtte andre kolleger der står i donationsforløb
  • medvirke til strukturering af donorbehandlingen i donationsforløbet

Varighed

Kurset varer en dag fra kl. 9.30-16.00

Kursusbeskrivelse

Læs kursusbeskrivelsen her(pdf)