I 2019 blev der indgået en bred politisk aftale om at styrke transplantationsområdet i Danmark. Det skal blandt andet realiseres ved at indføre donation efter cirkulatorisk død (DCD). Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet rapporten 'Nationale faglige anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død (DCD)'. Formålet med rapporten er, at sikre en national ramme for DCD i Danmark, som kan understøtte en høj kvalitet og ensartede procedurer på tværs af landet.

Resumé af "Nationale anbefalinger til donation efter cirkulatorisk død" og FAQ

Dansk Center for Organdonation har udarbejdet et resumé af de nationale anbefalinger, som du kan læse her. 

Dansk Center for Organdonation har også udarbejdet en række spørgsmål og svar om donation efter cirkulatorisk død (FAQ). Svarene i FAQ'en er ikke tænkt som et facit men blot som inspiration til, hvordan man for eksempel kan svare på spørgsmålene.

Patientgruppen ved donation efter cirkulatorisk død

Kliniske procedurer ved DCD

Diagnosticering af døden ved cirkulatorisk død

Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelsen nedenfor viser det overordnede forløb for donation efter cirkulatorisk død (DCD), og hvor forløbet adskiller sig fra donation efter hjernedød. Ved donation efter både hjernedød og cirkulatorisk død (DCD) er udgangspunktet, at patienten er indlagt på intensiv afdeling med en svær skade i hjernen. Formålet med behandlingen vil som udgangspunkt være overlevelse. På et tidspunkt i forløbet kan det vise sig, at skaden er så alvorlig, at behandling med henblik på overlevelse ikke længere er mulig, og det besluttes at stoppe den livsforlængende behandling. Først herefter kan organdonation blive en mulighed.

Forløbsdiagram DCD vs. 6.png

Høringsfase og høringssvar fra DCO

Den videre proces med implementering af DCD

Det er besluttet, at det i første omgang er Universitetshospitalerne i Aalborg, Aarhus, Odense og på Rigshospitalet, der får mulighed for at implementere DCD, da de i forvejen har omfattende erfaring med organdonation og
-transplanation.

I det følgende kan du få overblik over de næste faser af implementeringen af DCD i Danmark:

  • Arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen, som har skrevet de faglige anbefalinger mødes i første del af december. Her skal de gennemgå de indkomne høringssvar til de faglige anbefalinger.
  • Når de endelige anbefalinger bliver udgivet, forventeligt i første kvartal af 2023, skal Universitetshospitalerne søge specialegodkendelse for at få lov at implementere DCD på hospitalet. Der skal yderligere udarbejdes detaljerede lokale instrukser, tjeklister og procedurebeskrivelser, og det sundhedsfaglige personale skal klædes på til at håndtere DCD-forløb.
  • Først herefter kan Universitetshospitalerne begynde at praktisere DCD-forløb.Den nationale proces med implementering af donation efter cirkulatorisk død (DCD) i Danmark

Få overblik over processen med at implementere DCD i Danmark frem til 2022, hvor de nationale anbefalinger for DCD kom i offentlig høring.
Der er bl.a. indsamlet viden og erfaringer med DCD i udlandet, ligesom der er lavet nationale undersøgelser. 
Læs mere om processen