9. Donoroperationen

Donoroperationen går i gang, når der er givet samtykke til organdonation, afdøde er erklæret hjernedød og transplantationskoordinatoren har samlet operationsholdet. I filmen nedenfor kan du se Steffen Ellebæk Petersen ud fra sin erfaring som transplantationskirurg fortælle og illustrere, hvordan donoroperationen foregår.

Nederst finder du to PowerPoints som gennemgår anæstesisygepleje og operationssygepleje i forbindelse med en donoroperation.

Tilbage til oversigten

  

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

PowerPoints

Her kan du se to PowerPoints, som sætter fokus på anæstesisygepleje og operationssygepleje i forbindelse med en donoroperation. Du kan både bruge dem til selv at dykke ned i emnerne eller anvende dem i undervisnings øjemed. Vær opmærksom på, at der er skrevet noter under flere af slidsene. Noterne støtter din egen læring, men kan også anvendes til at støtte sig op af, hvis du skal undervise i emnet.

Klik på billederne for at downloade de to PowerPoints.