1. Donordetektion

 

For at organdonation kan blive en mulighed, er det altafgørende at være opmærksom på at identificere mulige donorer. I PowerPoint præsentationerne kan du blandt andet finde eksempler på donordetektion i en intensivafdeling og en gennemgang af patientgrupper, der er relevante for donordetektion. Du kan bruge PowerPointen til selvstudie eller anvend den til undervisning. Under flere slides er der skrevet noter. Noterne er tænkt som en hjælp i forbindelse med undervisning, men det kan også anbefales, at du læser dem i forbindelse med selvstudie. 

Vi har også lavet en 'pixi-udgave' af PowerPoint præsentationen, hvor vi har fremhævet de væsenligste pointer om donordetektion fra den samlede PowerPoint præsentation. Du kan bruge præsentationener til selv at dykke ned i emnet eller tilpasse den, så de passer til netop den målgruppe, som du skal undervise.

Klik på billedet for at downloade PowerPoint præsentationerne.

Tilbage til oversigten

PowerPoint: Donondetektion - pixi-udgave