Grundkursus i Donoroperationen                

Om: Grundlæggende introduktion til organdonationsprocessen med særligt fokus på anæstesiologisk sygepleje og operationssygepleje ved donoroperationen.

Målgruppe: Operations- og anæstesisygeplejersker på afdelinger, hvor der foretages donoroperationer.

   

Tilmeld dig


Kurset afholdes næste gang

  • 2021 - Trinity Hotel og Konference Center, Fredericia. Tilmelding åbner ultimo september

Om kurset

Grundkursus i Donoroperation er casebaseret undervisning i organdonationsprocessen med særligt fokus på donoroperationen. En donoroperation adskiller sig på flere måder fra andre operationer, og for at sikre den bedst mulige sygepleje er det af stor betydning, at såvel operations- som anæstesisygeplejersker har kendskab til området. Kursets program indeholder blandt andet:

  • Donorterapi
  • Spinalreflekser
  • Operationsteamet
  • Klargøring af operationsstuen

Varighed

Kurset varer en dag fra kl. 9.00-16.00.

Kursusbeskrivelse

Læs kursusbeskrivelsen her(pdf)

 

Grundkursus i Donoroperationen