Tal: 3. kvartal 2023 Tal 2022 Tal 2013-2022 4.-del---Tal-Europa.png

 

Tal: 3. kvartal 2023

I de første tre kvartaler af 2023 (fra 1. januar til og med 30. september) var der i Danmark i alt 73 afdøde donorer. 

Scandiatransplant definerer en donor som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation. 71 af de 73 donorer er "utilized donors", hvilket betyder, at mindst ét organ fra donor er anvendt til transplantation.

 

Donorer fordelt på hospitaler

Oversigten nedenfor viser fordelingen af donorer på hospitaler og regioner. Der bør udvises forsigtighed med at sammenligne antallet af donorer på tværs af regionerne, da der er stor forskel på antal indbyggere og hospitaler.

Hospital  Antal donorer 
Rigshospitalet og øvrige hospitaler i Region Hovedstaden samt Region Sjælland 29
Odense Universitetshospital og øvrige hospitaler i Region Syddanmark 20
Aarhus Universitetshospital og øvrige hospitaler i Region Midtjylland   15
Aalborg Universitetshospital og øvrige hospitaler i Region Nordjylland  9
Total 73

 

I 62 tilfælde blev donationen gennemført på et af de fire universitetshospitaler. Otte af de 62 donorer blev detekteret på et regionshospital og overflyttet til et universitetshospital alene med henblik på organdonation.

I 11 tilfælde blev donor detekteret og donationen gennemført på et regionshospital.

Kilder: