Tal: 1. kvartal 2024 Tal 2023 Tal 2014-2023 4.-del---Tal-Europa.png

 

Tal: 1. kvartal 2024

I første kvartal af 2024 (fra 1. januar til og med 31. marts) var der i Danmark i alt 30 afdøde donorer. 

Scandiatransplant definerer en donor som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation. 25 af de 30 donorer er "utilized donors", hvilket betyder, at mindst ét organ fra donor er anvendt til transplantation.

 

Donorer fordelt på hospitaler

Oversigten nedenfor viser fordelingen af donorer på hospitaler og regioner. Der bør udvises forsigtighed med at sammenligne antallet af donorer på tværs af regionerne, da der er stor forskel på antal indbyggere og hospitaler.

Hospital  Antal donorer 
Rigshospitalet og øvrige hospitaler i Region Hovedstaden samt Region Sjælland 7
Odense Universitetshospital og øvrige hospitaler i Region Syddanmark 13
Aarhus Universitetshospital og øvrige hospitaler i Region Midtjylland   8
Aalborg Universitetshospital og øvrige hospitaler i Region Nordjylland  2
Total 30

 

I 28 tilfælde blev donationen gennemført på et af de fire universitetshospitaler. Fem af de 28 donorer blev detekteret på et regionshospital og overflyttet til et universitetshospital alene med henblik på organdonation.

I to tilfælde blev donor detekteret og donationen gennemført på et regionshospital.

Kilder: