Tal 2021 Tal 2012-2021 4.-del---Tal-Europa.png

 

Tal: 3. kvartal 2022

I 3. kvartal (fra 1. januar til og med 30. september 2022) var der i Danmark i alt 62 afdøde donorer. 

Scandiatransplant definerer en donor som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation. 61 af de 62 donorer er "utilized donors", hvilket betyder, at mindst ét organ fra donor er anvendt til transplantation.

 

Donorer fordelt på hospitaler

Tabellen viser, hvilket hospital de 62 donorer var indlagt på, da donationen blev realiseret. 

 

Hospital  Antal donorer 
Rigshospitalet + øvrige hospitaler i Region Hovedstaden 24
Odense Universitetshospital  8
Øvrige hospitaler i Region Syddanmark 4
Aarhus Universitetshospital  14
Aalborg Universitetshospital + øvrige hospitaler i Region Nordjylland  12
Total 62

 

Bemærk at der er flere tilfælde, hvor en donor blev detekteret på et regionshospital, og hvor det store indledende arbejde omkring donor og pårørende blev gjort her. Donor blev senere overflyttet til en intensivafdeling på et universitetshospital, hvor der skulle laves angiografi. Selve donoroperationerne er derfor foregået på universitetshospitalerne, og donationen fremgår derfor i deres andel.

Kilder: