Dansk Center for Organdonation

National Guideline for Organdonation
National Guideline for Organdonation er et praktisk hjælpeværktøj for dig på et intensivt- eller operationsafsnit til brug i donationsforløb.

Gå til Guidelinen

For-akutmodtagelser.png
Vi har her samlet information om det udviklingsarbejde, som en national arbejdsgruppe og DCO er i gang med i akutmodtagelserne.

Læs mere

Best-Practice mørk.png
Håndbogen for Best Practice for Organdonation er nu opdateret med nye eksempler fra praksis.

Læs mere

Information til borgere om organdonation
Denne hjemmeside er for hospitals-personale, der arbejder med organ-donation. Er du er borger, så læs her:

Tilmeld dig Donorregistret
Få oplysning om organdonation

For-neurologer.png
På denne side har vi samlet materialer og information til dig, der er neurolog og har med opgaver i forbindelse med organdonation. 

Læs mere

Inspirationskatalog
Kataloget giver dig gode ideer til, hvordan du kan løse dine opgaver som donationsansvarlig nøgleperson.

Se inspirationskataloget