Dansk Center for Organdonation

National Guideline for Organdonation
National Guideline for Organdonation er et praktisk hjælpeværktøj for dig på et intensivt- eller operationsafsnit til brug i donationsforløb.

Gå til Guidelinen


De nationale anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død (DCD) har været i offentlig høring og skal nu implementeres i praksis. 

Få overblik over processen og find både undervisningsmaterialer og konkrete vejledninger.


På denne side har vi samlet materiale og information til dig, der er neurolog og har opgaver i forbindelse med organdonationsforløb.

Læs mere

Information til borgere om organdonation
Denne hjemmeside er for hospitals-personale, der arbejder med organ-donation. Er du er borger, så læs her:

Tilmeld dig Organdonorregistret
Få oplysning om organdonation


Donationsansvarlige nøglepersoner, ledelser og ressourcepersoner var samlet til Årsmøde. Deltagerne blev opdateret på den nyeste viden på området og fik mulighed for at netværke med kolleger.
Se oplæg og læs evalueringerne fra Årsmødet her


Vi har samlet information og materiale, der er relevant for akutmodtagelsernes arbejde med organdonation på denne side.

Læs mere