Du er ny nøgleperson Nøglepersonsordningen Dine opgaver som donationsansvarlig nøgleperson Dit netværk som nøgleperson
       
Hjælp til registrering i Organdonationsdatabasen Hjælp til undervisning Årsmøde for donationsansvarlige nøglepersoner Uddannelsen for donationsansvarlige nøglepersoner
       

Nøglepersonuddannelsen

Uddannelsen for donationsansvarlige nøglepersoner giver dig den nødvendige viden om din funktion, opgaver, netværk og organdonationsområdet generelt. Nøglepersonuddannelsen er en del af DCO's Årsmøde, hvor der hvert år undervises i ét eller flere af uddannelsens fem moduler.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op af fem moduler, der primært består af de overordnede ansvarsområder, som du også finder beskrevet i funktionsbeskrivelsen for donationsansvarlige nøglepersoner:

  • Donordetektion (afholdt i 2015)
  • Monitorering af organdonation (afholdt i 2017)
  • Undervisning og information (afholdt i 2014)
  • Kvalitetssikring og opfølgning på donationsforløb (afholdt i 2018)
  • Rekommandationer, guidelines, actionscards, vejledninger, instrukser mm. (afholdt i 2016)

Det vil hvert år være emnets aktualitet, som afgør, hvilket modul der bliver undervist i. Da uddannelsen har til formål at klæde dig bedst muligt på til at varetage dine opgaver, registrerer vi, hvilke moduler af uddannelsen den enkelte nøgleperson har deltaget i.

Læs kursusbeskrivelsen

Uddannelsen for Donationsansvarlige Nøglepersoner 2018