Hvem er Dansk Center for Organdonation Kerneområder Dansk Center for Organdonation Målsætning og strategi Dansk Center for Organdonation  
       
Organisering af området for organdonation i Danmark Faste aktiviteter Dansk Center for Organdonation Styregruppe for Dansk Center for Organdonation  
       

Faste aktiviteter

I Dansk Center for Organdonation har vi en række faste, tilbagevendende aktiviteter. Aktiviteterne indgår både som led i vores arbejde med kvaliteten på hospitalerne i form af f.eks. faste undervisningstilbud og møder om organdonation med alle hospitaler i Danmark, der har en intensivafdeling samt i vores befolkningsrettede oplysningsarbejde, hvor vi formidler vores viden fra sundhedsvæsenet til befolkningen.

I vores Årsplan kan du læse mere om, hvad vi planlægger af øvrige aktiviteter for året.

  

Årsmøde

Kurser

Pårørendedag

Organdonationsdag

Årlige møder med hospitaler med en intensivafdeling