Tal: 1. kvartal 2024 Tal: 2023 Tal: 2014-2023 Tal: Europa


Tal for året 2023

I 2023 var der i Danmark 113 afdøde donorer, hvor der var givet samtykke til organdonation, donor var vurderet egnet, og donoroperationen blev påbegyndt.

Scandiatransplant har fra og med 2016 defineret en "actual donor" som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation. 

Ud af de 113 afdøde donorer i 2023, blev der udtaget og transplanteret et eller flere organer fra 111 donorer ("utilized donors"). 


Transplantationer i 2023

430 patienter fik i 2023 ét eller flere organer transplanteret fra danske og udenlandske donorer. 

 

Afdøde organdonorer fordelt på hospitaler

Oversigten nedenfor viser fordelingen af donorer på hospitaler og regioner. Der bør udvises forsigtighed med at sammenligne antallet af donorer på tværs af regionerne, da der er stor forskel på antal indbyggere og hospitaler.

 

Hospital  Afdøde organdonorer i 2023
Rigshospitalet og øvrige hospitaler i Region Hovedstaden samt Region Sjælland 42
Odense Universitetshospital og øvrige hospitaler i Region Syddanmark 33
Aarhus Universitetshospital og øvrige hospitaler i Region Midtjylland  26
Aalborg Universitetshospital og øvrige hospitaler i Region Nordjylland 12
I alt  113

 

Alder på donorerne

Tabellen viser andelen af afdøde donorer fordelt på aldersgrupper. De ældste donorer var 84 år i 2023


Donorernes køn

Ud af de i alt 113 organdonorer i 2023 var 50 af dem mænd og 63 af dem kvinder. 


Ventelister

Oversigten viser antal patienter på venteliste til et organ og antallet af transplanterede i 2023.

Kilder:

  • Scandiatransplant, opgjort primo januar 2024 
  • Transplantationscentrene ved Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, primo januar 2024
  • Organdonorregistret, Sundhedsdatastyrelsen, opgjort per 31. december 2023. Find flere tal fra Organdonorregistret på vores befolkningsrettede hjemmeside.