Om Organdonationsdatabasen Hjælp til registrering i Organdonationsdatabasen Indikatorer i Organdonationsdatabasen Organdonationsdatabasens rapporter

 

Rapportering fra databasen

Dansk Center for Organdonation udsender hvert år en årsrapport fra Organdonationsdatabasen. Årsrapporten måler på bl.a. tre indikatorer, der er relevante områder at overvåge for at sikre, donorpotentialet bliver anvendt bedst muligt på alle landets intensivafdelinger. Rapporten er kommenteret af Organdonationsdatabasens styregruppe.

Årsrapport 2019 udsættes
På grund af indkøring af en ny version af Landspatientregistret, som Organdonationsdatabasen får data fra, udskydes rapporteringen fra databasen, forventeligt til 1. halvår 2021. Dette betyder, at Årsrapport 2019 må udsættes. Lægerne på intensivafdelingerne foretager fortsat registreringer til databasen, således at der ikke bliver et tab af data, og arbejder sideløbende med afdelingens kvalitet på organdonationsområdet.

Appendiks 
Data om potentielle donorer på hospitalsniveau og Transplantationscentrenes opgørelse over afslag af potentielle donorer er uafhængige af data fra Landspatientregistret. Det har derfor været muligt at udarbejde nedenstående appendiks. Begge ville sædvanligvis have indgået i Årsrapporten. 

Potentielle donorer på hospitalsniveau (2019) Resumé potentielle donorer på hospitalsniveau (2019)
Transplantationscentrenes opgørelse over afslag af potentielle donorer (2019)  

 

Årsrapport 2018

Klik på billedet og læs eller download Årsrapport 2018

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Vær opmærksom på datakvaliteten

I forbindelse med Region Sjælland og Region Hovedstaden er gået over til Sundhedsplatformen, er der trods fremskridt i 2017 endnu ikke overført komplette data fra alle intensivafdelinger.

Sammenligning på tværs af år, regioner og afdelinger skal derfor gøres med stor forsigtighed. Afdelingerne arbejder fortsat med at efterindberette de manglende data.

Resumé af Årsrapport 2018

Du kan også læse et resumé af Årsrapport 2018. Klik på billedlinket nedenfor.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Tidligere rapporter fra Organdonationsdatabasen