Om Organdonationsdatabasen Hjælp til registrering i Organdonationsdatabasen Indikatorer i Organdonationsdatabasen Organdonationsdatabasens rapporter

 

Om organdonationsdatabasen

Organdonationsdatabasen er en national, klinisk kvalitetsdatabase.

Databasens formål er at registrere kvaliteten på organdonationsområdet samt at danne grundlag for et målrettet kvalitetsarbejde, både på nationalt niveau og i den enkelte intensivafdeling. 

  

Baggrund

Potentielle donorer

Rapportering fra databasen

Kvalitetsindikatorer

National målsætning

Styregruppen for Organdonationsdatabasen