Om Organdonationsdatabasen Hjælp til registrering i Organdonationsdatabasen Indikatorer i Organdonationsdatabasen Organdonationsdatabasens rapporter

 

Hjælp til registrering i databasen

Alle intensivafdelinger indberetter data til Organdonationsdatabasen. Her følger en kort vejledning for arbejdet med at indberette data. 

Hvem er ansvarlig for registreringen?

Det er den donationsansvarlige nøgleperson, der i samarbejde med afdelingsledelsen, har det overordnet ansvar for at organisere, at registrering af dødsfald finder sted. Herunder at:

  • at registreringerne bliver indtastet i det patientadministrative system
  • at registreringsfejl bliver rettet løbende
  • at datakvaliteten løbende tjekkes via Ledelses-Informations-Systemet (LIS)

Registreringsskema og vejledning

Dette registreringsskema skal udfyldes ved alle dødsfald på intensivafdelingen. Intensivpatienter, der dør under en operation, eller mens de er til undersøgelse udenfor intensivafdelingen, inkluderes også. (Der er en vejledning indarbejdet i registreringsskemaet.)

Lægen, der har stået i morsforløbet, registrerer elektronisk eller i papirversion. Data tastes i afdelingens patientadministrative system, dette varetages typisk af en lægesekretær, hvis ikke registreringen forgår direkte i det patientadministrative system.

Fra jeres patientadministrative system overføres data til Landspatientregisteret, hvor Dansk Center for Organdonation trækker data til Organdonationsdatabasen.

I tvivlstilfælde vedrørende registreringen kontaktes den enkelte intensivafdelings donationsansvarlige nøgleperson.


Sådan følger du afdelingens indberetninger