Om Organdonationsdatabasen Hjælp til registrering i Organdonationsdatabasen Indikatorer i Organdonationsdatabasen Organdonationsdatabasens rapporter

 

Hjælp til registrering i databasen

Organdonationsdatabasen er en national klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder kvalitetsdata fra alle landets intensivafdelinger. Data tastes i det enkelte hospitals patientadministrative system og overføres til Landspatientregistret (LPR).

På grund af indkøring af en ny version af LPR, udskydes rapporteringen fra Organdonationsdatabasen, forventeligt til 1. halvår 2021. Dette betyder, at Årsrapport 2019 må udsættes. Lægerne på intensivafdelingerne foretager fortsat registreringer til databasen, således at der ikke bliver et tab af data, og arbejder sideløbende med afdelingens kvalitet på organdonationsområdet.

Hvem skal registrere?

Hvad skal registreres?

Hvem er ansvarlig for registreringen?