I foråret 2019 blev det nye Landspatientregister (LPR3) udrullet, hvilket havde den konsekvens for Organdonationsdatabasen, at det ikke var muligt at udgive årsrapporten i 2019.

Appendiks i stedet for årsrapport  
Data om potentielle donorer på hospitalsniveau og Transplantationscentrenes opgørelse over afslag af potentielle donorer er uafhængige af data fra Landspatientregistret. Det har derfor været muligt at udarbejde nedenstående appendiks. Begge ville sædvanligvis have indgået i Årsrapporten.