Organdonationsdatabasen blev etableret som en national klinisk kvalitetsdatabase 1. april 2010. Data til databasen kommer fra alle landets intensivafdelinger.  

Afdelingerne registrerer elektronisk eller på papir via skemaet Registrering af dødsfald. Data tastes i afdelingens patientadministrative system. Fra jeres patientadministrative system overføres data til Landspatientregisteret, hvor Dansk Center for Organdonation trækker jeres data til Organdonationsdatabasen.

Hvert år kommer der 5 rapporter fra Organdonationsdatabasen, fire kvartalsrapporter og en årsrapport.

  • Kvartalsrapporten giver jer mulighed for, at tjekke om de data I har registreret er korrekte og rette eventuelle fejlregistreringer.
  • Kvartalsrapporten kan ligeledes danne grundlag for afdelingens arbejde med kvalitet på organdonationsområdet.


Denne vejledning gennemgår, hvordan I læser og bruger kvartalsrapporterne fra Organdonationsdatabasen.

 

Sådan læser og forstår du din kvartalsrapport - pdf

Klik her for at læse den samlede vejledning som pdf-version: