Alle intensivadelinger har adgang til egne indberetninger via Ledelses-Informations-Systemet (LIS). Her opdateres data månedligt. 
Hvis I har brug for hjælp til LIS-systemet, skal I kontakte jeres hospitals kontaktperson for de kliniske kvalitetsdatabaser.

Alle indberetninger indgår i Årsrapporten 
Hvert år udgiver Dansk Center for Organdonation i samarbejde med Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP) en Årsrapport fra Organdonationsdatabasen. Indholdet er data fra alle intensivafdelingers indberetninger.

Læs den seneste Årsrapport.