Vejledning i kommunikation med pårørende i forløb hvor donation efter cirkulatorisk død er en mulighed

Dansk Center for Organdonation har udarbejdet to vejledninger til kommunikation med pårørende i forløb, hvor donation efter cirkulatorisk død er en mulighed. Vejledningerne er kvalificeret af en gruppe bestående af neurokirurger, anæstesilæger, intensivsygeplejersker og andre specialister med erfaring inden for organdonation.

 

Vejledning i kommunikation med pårørende om organdonation – Forløb hvor donation efter cirkulatorisk død fra start er eneste mulighed

Denne vejledning er til de forløb, hvor det fra start er vurderet, at patienten ikke kommer til at hjernedø, men donation efter cirkulatorisk død er en mulighed.

Se eller download vejledningen ved at trykke på billedet

 

 

Vejledning i kommunikation med pårørende om organdonation – Når hjernedøden ikke indtræder og forløbet konverteres til donation efter cirkulatorisk død

Når det initialt er vurderet, at hjernedøden vil indtræde, følger samtalerne med de pårørende DCO's "Vejledning i kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation". Når hjernedøden mod forventning ikke indtræder, og forløbet konverteres til donation efter cirkulatorisk død, følger samtalerne denne vejledning.
Se eller download vejledningen ved at trykke på billedet

Pjece til pårørende til DCD-donorer

Dansk Center for Organdonation har udarbejdet en pjece til pårørende, der kan udleveres i forbindelse med DCD-forløb. Pjecen har været drøftet med flere klinikere fra de hospitaler, der indledningsvis får mulighed for at indføre DCD.

Pjecen kan udleveres til pårørende både i de tilfælde, hvor:

  • Forløbet fra start er et DCD forløb
  • Forløb hvor hjernedøden mod forventning ikke indtræder, og der konverteres til donation efter cirkulatorisk død

Bestilling af flere pjecer
De hospitaler, der har mulighed for at gennemføre DCD-forløb, har fået pjecen tilsendt. Er der behov for flere pjecer, send da blot en mail til: skejby.dco@rm.dk


Download og læs pjecen til pårøreden
Du kan se pjecen til pårørende ved at trykke på billedet.

Pjece til pårørende