National koordineringsgruppe

I forbindelse med implementering af DCD i Danmark er der nedsat en national koordineringsgruppe, som skal være med til at understøtte en ensartet og høj faglig kvalitet af DCD og en god og sikker implementering på hospitalerne.

Koordineringsgruppen består af repræsentanter fra de involverede universitetshospitaler og Dansk Center for Organdonation, som også faciliterer arbejdet og varetager sekretariatsfunktionen.

Du kan læse mere om den nationale koordineringsgruppe i 'Ramme for samarbejdet i den nationale koordineringsgruppe'

Mødereferater
Referater fra møder i den nationale koordineringsgruppe er tilgængelige nedenfor. 

September 2023: Mødereferat

December 2023: Mødereferat

DCD-kontaktpersoner universitetshospitaler 

Rigshospitalet og universitetshospitalerne i Aarhus, Odense og Aalborg har udpeget en række DCD-kontaktpersoner. Dansk Center for Organdonation sender løbende statusmails til kontaktpersonerne, hvor vi informerer om nationale initiativer i forbindelse med implementering af DCD i Danmark. 

De udsendte statusmails kan læses nedenfor. 

September 2023: Informationsindsats om donation efter cirkulatorisk død (DCD) og status på nationale initiativer ifm. implementeringen

Juni 2023: Status på initiativer ifm. implementering af donation efter cirkulatorisk død (DCD)

Februar 2023: Samarbejde om implementering af donation efter cirkulatorisk død (DCD)