Her finder du de skabeloner, du skal anvende, når du skal lave en tilbagemelding fra dit forløb. Vær opmærksom på, at der er forskel på skabelonerne alt efter geografi samt om det er et internt eller eksternt udkald.

Når du skal anvende skabelonen skal du hente den ned på dit personlige drev ved at trykke "gem som". Herefter kan du genfinde dokumentet på dit drev og skrive i det.

Din forløbsbeskrivelse skal du sende til Dansk Center for Organdonations fællespostkasse på: skejby.dco@rm.dk


Forløbsbeskrivelse fra udrykningssygeplejerske - marts 2018 (bruges ved udrykning til anden afdeling)

Tilbagemelding fra udrykningslæge - marts 2018

Dokumentation fra udrykningssygeplejerske i EGEN afd. (ikke Region Sjælland og Hovedstaden)

Dokumentation fra udrykningssygeplejerske i EGEN afd. (kun Region Sjælland og Hovedstaden)