På denne side funder du links til den teoretiske viden, der danner grundlag for din funktion som udrykningssygeplejerske.

Derudover vil du også kunne finde kompetencekort samt funktionsbeskrivelse for funktionen og herigennem opnå forståelse for de samlede kompetencer, du skal have, når du tager ud som udrykningssygeplejerske eller læge og repræsenterer Dansk Center for Organdonation.

Viden:

Best practice

National Guideline

Vejledning i kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation

Rekommandation - Donorpleje på intensivafdelingen

Praktisk Håndbog

Introduktion, kompetencekort og funktionsbeskrivelse:

Introduktionsprogram 

Kompetencekort intensivsygeplejerske - august 2016(pdf)

Kompetencekort neurokirurg (pdf)

Funktionsbeskrivelse udrykningssygeplejerske - januar 2015 (pdf)