National Guideline for Organdonation er et hjælpeværktøj til brug i donationsforløb for dig, der er læge eller sygeplejerske på intensiv- eller operationsafsnit. Guidelinen understøtter en ensartet, høj kvalitet på alle hospitaler, uanset hvor ofte man står i et donationsforløb. For at Guidelinen fungerer optimalt, skal du enten benytte Chrome 40 eller Explorer 10.

   

På intensivafdelingen

Tag Guidelinen i brug så snart du overvejer muligheden for organdonation, eller hvis du overtager et donationsforløb fra en kollega.

Guidelinens ni punkter følger donationsforløbet og giver dig hurtigt overblik over, hvad du skal være opmærksom på, samt konkrete handlingsanvisninger i forhold til, hvor du er i donationsforløbet.

Samtidig kan du hurtigt orientere dig om, hvad der skal ske, så du hele tiden er på forkant med næste punkt i donationsforløbet.

På operationsafdelingen

For operations- og anæstesipersonale på operationsafsnittet er det primært punkt 8 Donoroperationen/udtagning af organer, der er relevant.

Brug Guidelinen når du får en melding om, at der skal foregå en donoroperation. Under punkt 8 kan du få et hurtigt overblik og konkrete handlingsanvisninger til, hvad der skal forberedes på operationsstuen, hvordan operationen foregår, og hvilke opgaver der er for anæstesipersonalet.

Om National Guideline for Organdonation

National Guideline for Organdonation er udarbejdet af Dansk Center for Organdonation i samarbejde med en tværfaglig, national arbejdsgruppe. Guideline giver overblik over donationsforløbet og gør det let at finde opdaterede dokumenter og følge anbefalingerne for Best Practice for Organdonation.

Guidelinen følger kronologien i et typisk donationsforløb og samler opdaterede versioner af alle de dokumenter, du kan få brug for i forløbet.