1. juni 2018 stiftes Nationellt Donationsfrämjande Centrum under Socialstyrelsen i Sverige, som skal samle og styrke indsatsen for både organ- og vævsdonation. Centret skal arbejde for, at så mange som muligt med behov for et nyt organ får muligheden for at blive transplanteret. En tværfaglig delegation fra Socialstyrelsen tog derfor til Aarhus for at høre om og drage nytte af Dansk Center for Organdonations strategier og erfaringer med at etablere og udvikle et nationalt center for organdonation.

Besøg i Dansk Center for Organdonation af den svenske Socialstyrelse

Den tværfaglige delegation fra Socialstyrelsen i Sverige og Dansk Center for Organdonation.

Erfaringsudveksling omkring kommunikationsstrategi

På mødet fortalte vi i Dansk Center for Organdonation blandt andet om vores nationale strategi for kommunikation med både de sundhedsprofessionelle på hospitalerne og den danske befolkning. Vores svenske kolleger skal ligesom os varetage kommunikationen med begge målgrupper og kunne derfor drage stor nytte af vores erfaringer med, hvordan vi når de forskellige målgrupper.

National Guideline og Best Practice for Organdonation

Vi fortalte også om, hvordan vi med Best Practice for Organdonation har beskrevet, hvad der er bedste fagpraksis på organdonationsområdet, så vi sikrer en ensartet, høj kvalitet på hospitalerne. Best Practice er implementeret i National Guideline for Organdonation, som både er tilgængelig i app- og webversion, der guider personalet på alle landets intensivafdelinger igennem organdonationsforløb. Vores svenske kolleger var meget inspirerede til at lave en lignende ordning.

Et svensk center for organ- og vævsdonation

Sidst på mødet fortalte den svenske delegation om det mandat, de har fået fra den svenske regering til at etablere et nationalt center for både organ- og vævsdonation. De fortalte også om den svenske pendant til det danske Donorregister og om, hvor langt man er i Sverige, med at kunne anvende organer fra cirkulatorisk døde patienter (DCD), som vi i Danmark arbejder på at genindføre.

Vi vil fremover holde tæt kontakt med det svenske Nationellt Donationsfrämjande Centrum for at udveksle erfaringer og ideer med hinanden.