Dansk Center for Organdonation har i samarbejde med en gruppe læge- og sygeplejefaglige eksperter udarbejdet et oplæg, der skal danne baggrund for en forsvarlig og ensartet anvendelse af organer efter cirkulatorisk død (DCD) til transplantation i Danmark. Oplægget er nu udsendt til en række faglige og videnskabelige selskaber, hvorigennem du nu har mulighed for at kommentere oplægget.

I efteråret blev et nationalt stormøde vedrørende DCD i Danmark aflyst, hvorfor der nu i stedet er mulighed for at kommentere Arbejdsgruppens oplæg igennem en række faglige og videnskabelige selskaber - herunder om der skulle være nogle sundhedsfaglige udfordringer, som bør uddybes eller som helt mangler at blive beskrevet. Klik her for at se, hvilke selskaber oplægget er sendt til og kan kommenteres igennem. Er dit selskab ikke på listen, så send os en mail på skejby.dco@rm.dk.

    

Oplæg vedr. donation efter cirkulatorisk død

DCD vil kunne øge antallet af organdonationer

Formålet med oplægget er at imødekomme ønsket fra patienter og pårørende om at kunne donere organer i tilfælde, hvor donation efter hjernedød ikke er muligt, og muliggøre flere transplantationer med organer fra afdøde. DCD vil udgøre et supplement til den eksisterende praksis, der er ved anvendelse af organer efter hjernedød. Forventningen er, at DCD indledningsvist vil blive praktiseret som pilotprojekter på udvalgte, større hospitaler, hvor der er betydelig erfaring med organdonation.

Fælles principper for DCD i Danmark

I oplægget har Arbejdsgruppen afdækket de internationale erfaringer med DCD og anbefaler, at der bør gælde en række overordnede, fælles principper for DCD i Danmark. Principperne skal medvirke til, at der arbejdes ud fra fælles standarder, og de er formuleret, så de kan indarbejdes i transplantationscentrenes eventuelle protokoller for DCD.

15. maj: Frist for at indsende kommentarer

Der er frist for at indsende kommentarer til oplægget via de udvalgte faglige og videnskabelige selskaber den 15. maj 2018, hvorefter Arbejdsgruppen vil aflevere oplægget til Sundhedsstyrelsen.