Dansk Center for Organdonation har netop opgjort 2017-tallene for organdonation og transplantation i Danmark. Antallet af organdonorer er steget til 103 i 2017 fra 100 organdonorer i 2016. Læger og sygeplejersker har haft fokus på og ydet en stor indsats for, at de, der gerne vil og kan blive donorer, får muligheden. Dansk Center for Organdonation arbejder i 2018 videre med blandt andet undervisning på de neurologiske afdelinger og i de fælles akutmodtagelser, så den positive udvikling fortsættes.

Klik og se de nye nøgletal for 2017.

   

Flere afdøde donorer

I 2017 var der 103 afdøde, hvor der var samtykke til donation, donor var vurderet egnet og donoroperationen blev påbegyndt. 97 ud af de 103 afdøde donerede ét eller flere organer til transplantation. Det er en forbedring i forhold til 2016, hvor der var 100 forløb, hvor operationen blev påbegyndt, og 89 afdøde donerede minimum ét organ. Der bliver forsat doneret mellem 3 og 4 organer per donor.

Samtalen med de pårørende er vigtig

Størstedelen af donorerne havde ikke selv taget stilling til organdonation. I 76 % af tilfældene var det familien alene, der tog beslutningen om organdonation. Da det er de pårørende, som i tre ud af fire tilfælde tager beslutningen, er samtalerne med de pårørende et vigtigt fokuspunkt i organdonationsforløb.

Knap en tredjedel af donorene var over 70 år

29 % af donorerne var over 70 år i 2017, hvilket er en stigning i forhold til tidligere år. Den ældste donor var 84 år gammel og donerede sammen med to andre over 80 år fem nyrer og en lever. Dette viser, at det er relevant at have fokus på mulige organdonorer uanset alder.

Organdonation gav liv

374 patienter fik i 2017 ét eller flere organer. Der blev transplanteret i alt 383 organer, heraf 25 hjerter, 35 lunger, 57 levere, 257 nyrer og 9 bugspytkirtler (bugspytkirtler transplanteres sammen med nyrer).