150 donationsansvarlige læger, sygeplejersker og deres afdelingsledelser deltog i Dansk Center for Organdonations Årsmøde den 14. - 15. januar. På programmet var flere spændende indlæg som opfordrede til erfaringsudveksling, vidensdeling og faglige diskussioner.

 

Vidensdeling og erfaringsudveksling

Programmet i år satte på mange forskellige emner inden for organdonation og transplantation. Et af emnerne var blandt andet muligheden for at give tilladelse til forskning i forbindelse med organdonation, og hvordan man som sundhedsprofessionel afklarer samtykket til forskning. Lone Bøgh, udviklingssygeplejerske i Dansk Center for Organdonation, kom med konkrete ekspempler på, hvordan man kan gribe spørgsmålet om forskning an overfor de pårørende, mens flere af deltagerne supplerede med egne erfaringer fra samtaler om organdonation og forskning. 

Hvordan inddrager vi børn og unge som pårørende?

Pårørendeområdet er i konstant udvikling og har været et fast emne på årsmøderne. I år var fokus på, hvordan børn og unge i forskellige alderskategorier håndterer krise og sorg, og hvordan man som sundhedsprofessionel bedst støtter familier i organdonationsforløb.

Psykolog Mette Bak Gundersen fortalte om, hvad det er for nogle følelser, der er på spil, når børn og unge mister et familiemedlem. Indlægget havde fokus på de stærke følelser, der kan være i spil ved et donationsforløb, og Mette Bak Gundersens viden og erfaringer rørte flere af deltagerne.  

Christine Lodberg Hvas og Fie Jappe bidrog med erfaringer og inspiration til, hvordan som personale kan støtte familierne og fortalte om deres projekt med omsorg for børn og unge i donationsforløb på Aarhus Universitetshospital.