Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort de nationale anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død (DCD). Sundhedsstyrelsen vil i de kommende uger drøfte implementeringen af DCD med de fem regioner, herunder hvornår de første forløb med DCD kan igangsættes.


Forberedelser til implementering af DCD i praksis

DCD skal indledningsvist implementeres på Rigshospitalet og universitetshospitalerne i Odense, Aarhus og Aalborg, som har solid erfaring med organdonation og transplantation.

Forberedelserne til at implementere DCD i praksis er i fuld gang. Dansk Center for Organdonation varetager den nationale koordination af implementeringen i lighed med de øvrige nationale koordineringsopgaver på området for organdonation. Flere nationale initiativer og indsatser pågår herunder eksempelvis en kommunikationsvejledning til DCD-forløb. Derudover er der i regi af DASAIM nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejder nationale kliniske vejledninger til DCD-forløb. Organdonation.dk vil løbende blive opdateret med viden og information om DCD. Sundhedsstyrelsen vil desuden lave information til borgerne, inden de første DCD-forløb igangsættes.

Læs Sundhedsstyrelsen nyhed om offentliggørelsen af de nationale anbefalinger om donation efter cirkulatorisk død. (De nationale anbefalinger fremgår også på siden.)  

Få også svar på spørgsmål om DCD i Dansk Center for Organdonations FAQ.