Via Organdonationsdatabasen indsamler Dansk Center for Organdonation data fra landets intensivafdelinger på organdonationsområdet og offentliggør hvert år en Årsrapport. Formålet med databasen er at danne baggrund for intensivafdelingernes målrettede indsats på organdonationsområdet.

Databasekompletheden er bekymrende lav i rapporten og sår tvivl om datakvaliteten. Samtidig har flere intensivafdelinger løbende undret sig over, at de har haft patientforløb, som ikke kan ses i indikatorresultaterne. Styregruppen for databasen har på den baggrund ikke tillid til, at alle registreringer fra afdelingerne kan genfindes i databasen. Det vælges dog at offentliggøre resultaterne, da eventuelle forbehold er anført ved hver indikator. Desuden vil rapporten blive anvendt som afsæt for indsatser, der fremover kan bidrage til at styrke datakvaliteten.

Årsrapporten skal således læses med disse forbehold for datakvaliteten.