I 2023 donerede 113 personer organer efter deres død. Samtidig modtog 430 patienter et nyt organ fra danske eller udenlandske donorer, hvilket er markant flere patienter end de foregående år. 


Stor stigning i antal af organdonorer
På landets intensivafdelinger var der i 2023 mange patienter og pårørende, som sagde ja til organdonation efter patientens død sammenlignet med tidligere år. 113 afdøde personer donerede deres organer, hvilket er 29 flere end i 2022. Ser man på de seneste fem år, har der i gennemsnit været 105 afdøde organdonorer om året, og dermed ligger antallet af organdonorer i 2023 også væsentligt over gennemsnittet.

Den markante stigning i antallet af transplanterede patienter og organdonorer glæder centerleder i Dansk Center for Organdonation, Helle Haubro Andersen.

"Sammen med landets hospitaler arbejder vi for, at alle, der kan og vil donere deres organer, får mulighed for det. Den store stigning i antallet af afdøde organdonorer vidner om, at læger og sygeplejersker er opmærksomme på potentielle donorer, får talt med de pårørende og gennemført donationen, hvis det er det, der skal ske."

Dansk Center for Organdonation modtager data om dødsfald og potentielle donorer fra landets intensivafdelinger senere på foråret. Først herefter kan vi sige mere om, hvad der er lykkedes særligt godt i 2023. 

Halvdelen af donorerne er +60 år
Mange tror fejlagtigt, at man kan blive for gammel til at donere sine organer, men det kan man som udgangspunkt ikke. Det vidner alderen på de afdøde donorer i 2023 også om. Halvdelen af donorerne (54 procent) var +60 år, og 26 procent af donorerne var +70 år. Derfor er det vigtigt, at alle tager stilling til organdonation uanset alder.

430 patienter har fået transplanteret et nyt organ
Donationerne kommer de mange alvorligt syge patienter, som venter på et nyt organ, til gode. I 2023 modtog 430 patienter et eller flere organer fra danske eller udenlandske donorer. Det er rekordmange transplantationer i forhold til de foregående fem år, hvor omkring 380 patienter i gennemsnit har modtaget et nyt organ.

Langt størstedelen af de transplanterede patienter har modtaget en ny nyre. I alt har 298 patienter modtaget en ny nyre, heraf 89 fra en levende donor.

Mange patienter venter fortsat på et ny organ
Selvom 430 patienter modtog et nyt organ i 2023, er der fortsat mange patienter, der venter på, at modtage et nyt organ, som giver dem en ny chance i livet. Ved udgangen af året stod der 442 på venteliste. Langt de fleste patienter – 376 – venter på en ny nyre.

Indtil nu har det kun været muligt at donere organer efter hjernedød. Universitetshospitalerne i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospitalet er i fuld gang med at implementere en ny praksis på organdonationsområdet nemlig donation efter cirkulatorisk død (DCD). Denne praksis gør det muligt at efterkomme fleres ønske om at donere organer efter deres død.

"I tillæg til donation efter hjernedød forventer vi, at der vil være afdøde, som kan donere organer efter cirkulatorisk død i løbet af 2024. Det betyder, at flere alvorligt syge patienter får mulighed for at blive transplanteret med et nyt organ, som kan redde deres liv," afslutter Helle Haubro Andersen.  

Du kan læse mere om den nye mulighed på organdonationsområdet her.

 

Samarbejde om organer i Norden 
I Danmark samarbejder vi med de øvrige nordiske lande, så danske patienter kan blive transplanteret med organer fra nordiske donorer. Danmark afgiver ligeledes organer til patienter i Norden, og samarbejdet sikrer, at der er modtagere til de organer, som bliver doneret.

Du kan finde flere informationer om donorer, personer på venteliste og danskernes stillingtagen til organdonation her.