DCO 10 år: Jubilæumshæfte

I anledningen af vores 10-årsjubilæum i 2018 har vi udgivet et flot jubilæumshæfte. Hæftet indeholder en række artikler om Dansk Center for Organdonations arbejde de sidste 10 år primært fortalt af vores samarbejdspartnere gennem årene.

   

Læs og download jublæumhæftet

Klik på billedelinket nedenfor. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Sundhedsstyrelsens og DCO's tætte samarbejde har båret frugt

Du kan bl.a. læse om, hvordan Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsens direktør, mener, at DCO's arbejde med at følge op på og supportere hospitalerne med viden og konkrete værktøjer har styrket organdonationsområdet. Indsatsen har blandt andet betydet, at der i 2017 ikke blev overset nogle potentielle donorer.

Stina fik livet tilbage

Læs også Stina Larsens historie om den store forskel en levertransplantation gjorde for både hende og hendes familie. Stina fortæller også om, hvordan hun som en af DCO's frivillige giver tilbage ved at holde foredrag om sin personlige historie og oplyse danskerne om organdonation.

DCO's koordinerede indsat gav Odense Universitetshospital retning 

Direktør for Odense Universitetshospital, Judith Mølgaard, fortæller i hæftet om, hvordan de gik systematisk til værks for at få hævet donorraten og anvendte DCO's værktøjer til at hæve antallet af donorer. 

Flot tidslinje 

Se også tidslinjen midt i hæftet, som giver dig overblik over DCO's arbejde de sidste 10 år.