Der findes blandt de neurologiske patienter potentielle organdonorer, som i dag ikke får mulighed for at donere organer, når de dør. Neurologer kan gøre en stor forskel i den fælles indsats for at skabe mulighed for organdonation i alle relevante tilfælde. På denne side har vi samlet materialer, som kan være relevante for dine opgaver som neurolog i forbindelse med organdonation.

   

Kurser

Vi tilbyder to kurser, som kan have relevans for dine opgaver som neurolog i forbindelse med organdonation.

Grundkursus i organdonation
Vi tilbyder et grundkursus i organdonation særligt henvendt neurologer. Kurset giver dig bl.a.:

  • viden om, hvilke patienter der er mulige organdonorer
  • kompetencer til at kunne indgå i et organdonationsforløb
  • grundlæggende kendskab til procedurer 


Kommunikation med pårørende om organdonation og hjernedød (EDHEP)
Kommunikationskurset EDHEP er henvendt både neurologer og intensivt personale og træner kommunikation og samtalerne med de pårørende om hjernedød og organdonation.

Kurset er baseret på praktisk samtaletræning med pårørende, simuleret af professionelle skuespillere med erfaring i kommunikationstræning. Undervisningen ledes af psykologer med bistand af neurokirurger.

Funktionsbeskrivelse for den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling

Funktionsbeskivelsen er udarbejdet med henblik på at definere de opgaver, du som donationsansvarlig læge på neurologisk afdeling skal varetage så kvaliteten i arbejdet med organdonation styrkes.

Du indgår i et netværk med Dansk Center for Organdonation, de donationsansvarlige nøglepersoner på hospitalets intensivafdelinger og akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation. I dette netvæk kan I sammen sætte fokus på arbejdet med organdonation på tværs af hospitalet.

Funktionsbeskrivelse for den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling