Om Organdonationsdatabasen Hjælp til registrering i Organdonationsdatabasen Indikatorer i Organdonationsdatabasen Organdonationsdatabasens rapporter

 

Rapporter fra databasen

 

Dansk Center for Organdonation udsender hvert år en årsrapport fra Organdonationsdatabasen. Årsrapporten måler på bl.a. tre indikatorer, der er relevante områder at overvåge for at sikre, donorpotentialet bliver anvendt bedst muligt på alle landets intensivafdelinger.

Foruden årsrapporten modtager alle intensivafdelinger også fire kvartalsrapporter, som er et internt redskab til at overvåge og evaluere kvaliteten på den enkelte intensivafdeling.

Årsrapport 2017

Klik på billedet og læs eller download Årsrapport 2017

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

OBS! Lav datakomplethed i 2017

OBS! I Årsrapport 2017 skal du være opmærksom på, at der desværre er en stor del af intensivafdelingerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden, der ikke har fået overført komplette datasæt efter at være gået over til Sundhedsplatformen. Dette har stor indflydelse på Årsrapport 2017. Sammenligning på tværs af år, regioner og afdelinger skal derfor gøres med stor forsigtihed. 

Årsrapporten er offentliggjort trods den lave datakomplethed, da intensivafdelingerne i de øvrige tre regioner fortsat kan se deres egne afdelingsspecifikke opgørelser og følge udviklingen over tid. Desuden er styregruppens anbefalingerne ift. tiltag, der kan styrke de enkelte indikatorer, fortsat relevante for alle.

Resumé af Årsrapport 2017

Læs også Resumé af Årsrapport 2017, der giver dig et hurtigt overblik over indholdet i Årsrapport 2017. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Tidligere rapporter fra Organdonationsdatabasen