Om Organdonationsdatabasen Hjælp til registrering i Organdonationsdatabasen Indikatorer i Organdonationsdatabasen Organdonationsdatabasens rapporter

 

Rapporter fra databasen

Dansk Center for Organdonation udsender hvert år en årsrapport fra Organdonationsdatabasen. Årsrapporten måler på bl.a. tre indikatorer, der er relevante områder at overvåge for at sikre, donorpotentialet bliver anvendt bedst muligt på alle landets intensivafdelinger.

Foruden årsrapporten modtager alle intensivafdelinger også fire kvartalsrapporter, som er et internt redskab til at overvåge og evaluere kvaliteten på den enkelte intensivafdeling.

Årsrapport 2018

Klik på billedet og læs eller download Årsrapport 2018

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Vær opmærksom på datakvaliteten

I forbindelse med Region Sjælland og Region Hovedstaden er gået over til Sundhedsplatformen, er der trods fremskrifdt i 2017 endnu ikke overført komplette data fra alle intensivafdelinger.

Sammenligning på tværs af år, regioner og afdelinger skal derfor gøres med stor forsigtihed. Afdelingerne arbejder fortsat med at efterindberette de manglende data.

Resumé af Årsrapport 2018

Du kan også læse et resumé af Årsrapport 2018. Klik på billedlinket nedenfor.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Tidligere rapporter fra Organdonationsdatabasen