Dansk Center for Organdonation har undervisningstilbud på alle niveauer til læger og sygeplejersker. Vi tilbyder desuden skræddersyet undervisning på den enkelte afdeling.