Akutmodtagelse

 

Det er ikke kun på landets intensivafdelinger, at der kan identificeres potentielle organdonorer. Også i akutmodtagelserne er der patienter, som kan være potentielle organdonorer. Men for at organdonation kan blive en mulighed for de patienter, skal de overflyttes til intensiv og respiratorbehandles. Det sætter vi i Dansk Center for Organdonation fokus på med en ny indsats, der skal sikre, at alle der vil og kan donere deres organer, når de dør på hospitalet, får muligheden for det – uanset hvilken afdeling patienten først indlægges på.

Afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

Indsatsen skal understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger til hospitalerne fra 2015. En af anbefalingerne er, at visitationen i akutmodtagelsen prioriterer, at patienter med cerebrale skader, som kan føre til hjernedød, indlægges på intensiv.

Rapport på vej

Dansk Center for Organdonation har nedsat en national arbejdsgruppe bestående af læger og sygeplejersker fra akutmodtagelser, neurokirurgiske og neurointensive afdelinger. Vi er i 2019 nu ved at udarbejde en rapport, som skal afdække, hvordan vistationen af patienter i akutmodtagelserne kan hjælpes på vej, så flere patienter får muligheden for at donere deres organer.

   

Arbejdsgruppens medlemmer

  
Rigshospitalet
- Afdelingslæge Mette Kamp, neurointensiv
- Overlæge Christian Svane, Traumecentret

Aalborg Universitetshospital
- Neurointensivsygeplejerske Charlotte Daugbjerg, neurointensiv - også ansat i DCO
- Traumekoordinator Steven Krogh-Larsen, akutmodtagelsen

Bispebjerg Hospital
- Ledende overlæge Søren W. Rasmussen

Regionshospitalet Viborg
- Ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen, akutmodtagelsen

Odense Universitetshospital
- Ledende overlæge Michael Hansen-Nord, akutmodtagelsen
- Konstitueret overlæge Christina Rosenlund, neurokirurgisk/-intensiv - også ansat i DCO 

Aarhus Universitetshospital
- Afdelingssygeplejerske Hanne Boyles, akutmodtagelsen
- Overlæge Nikolaj Raaber, akutmodtagelsen
- Afdelingslæge Mette Juul Koefoed, neurointensiv - også ansat i DCO

Sjællands Universitetshospital, Køge
- Overlæge Marie-Laure B. Jacobsson, akutmodtagelsen
- Sygeplejerske Stine Boie Arnhild, akutmodtagelsen

 Dansk Center for Organdonation (DCO)
- AC-fuldmægtig Tina Meltzer Rørholm