3. kvartal lille blå.png 4.-del---Tal-2007-2017.png 4.-del---Tal-Europa.png

Tal: Europa

Antal organdonorer i Europa i 2017 pr. mio. indbyggere

Antal donorer per million indbyggere i Europa i 2017

Kilde: Newsletter Transplant, vol. 23, 2018 (pdf)

Ovenstående er en oversigt over organerdonorer fra hvem mindst ét organ er udtaget til transplantation (actual deceased donors). I Danmark anvender vi kun organer fra afdøde donorer, som hjernedør (DBD), mens man i visse lande også anvender organer fra afdøde som hjertedør (DCD). Tallene på oversigten viser donorraten for afdøde donorer, såvel hjertedøde som hjernedøde.

 

Antal transplanterede patienter i Europa i 2017 pr. mio. indbyggere 

Antal transplanterede per million indbyggere i Europa i 2017

Kilde:  Newsletter Transplant, vol.23, 2018 (pdf)

Tallene i oversigten viser transplantationsraten per million indbyggere for hvert enkelt land med organer fra såvel levende som afdøde donorer.

Når vi sammenligner henholdsvis donationsrate og transplantationsrate, kan vi se, at en høj donationsrate ikke nødvendigvis er sammenhængende med en dertil svarende højere transplantationsrate. Derudover viser tallene også, at der ikke er markante forskelle på donationsrater i lande, der anvender DCD og de lande, der ikke gør.

 

Donations- og transplantationsrater Europa 2017

Tabellen er udarbejdet på baggrund af ovenstående tabeller, opgjort pr. land

Lande

Donorrate 
pmp. DBD

Donorrate
pmp. 
DCD

Samlet donorrate
pmp. 

Transplantationsrate
pmp.
Danmark 18,1 0,0 18,1 65,3
Belgien 21,5 9,0 30,5 92,1
Bulgarien 6,1 0,0 6,1 8,2
England 13,5 9,0 22,5 73,6
Estland 13,8 0,0 13,8 38,5
Finland 21,5 0,0 21,5 63,8
Frankrig 27,6 2,1 29,7 90,2
Grækenland  6,0 0,0 4,7 18,9
Holland 6,6 8,6 15,2 74,2
Irland 18,9 1,7 20,6 64,8
Island 20,0 0,0 20,0 26,7
Italien 28,0 0,9 28,9 66,5
Kroatien 33,3 0,0 33,3 74,8
Letland 11,5 1,1 12,6 26,8
Litauen 13,8 0,0 13,8 36,6
Norge 20,4 1,5 21,9 85,3
Polen 14,6 0,1 14,7 42,2
Portugal 32,1 2,0 34,1 84,0
Rumænien 3,3 0,0 3,3 10,9
Schweiz 12,5 4,6 17,1 67,9
Slovakiet 15,9 0,0 15,9 37,6
Slovenien 20,5 0,0 20,5 42,9
Spanien 34,7 12,3 47,0 111,0
Sverige 19,3 0,1 19,4 79,1
Tjekkiet 24,2 1,2 25,4 78,5
Tyskland 9,7 0,0 9,7 40,0
Ungarn 16,4 0,0 16,4 45,5
Østrig 23,7 0,8 24,5 87,5


I Danmark anvendes kun organer fra afdøde donorer som hjernedør (DBD), mens man i visse lande også anvender organer fra afdøde som hjertedør (DCD).