Velkommen som Ny Nøgleperson


På disse sider kan du læse om nøglepersonsordningen, dine opgaver som donationsansvarlig nøgleperson og om hvor, du kan hente hjælp til dine opgaver.

Du har som donationsansvarlig nøgleperson ansvaret for at sikre, at organdonation kan finde sted i alle relevante situationer, at implementere nationale initiativer fra Dansk Center for Organdonation i egen afdeling/afsnit og for at holde dig orienteret om emnet organdonation.

Nøglepersonsordningen er forankret i Dansk Center for Organdonation.

Dine opgaver

Udgangspunktet for dit arbejde er funktionsbeskrivelsen, som beskriver de opgaver, du skal varetage som donationsansvarlig nøgleperson. På siderne om dine opgaver kan du læse en detaljeret beskrivelse af disse opgaver.

Det forventes, at du tjekker din mail jævnligt og holder dig opdateret her på hjemmesiden, samt at du deltager på Årsmødet for Donationsansvarlige Nøglepersoner, hvor du bliver uddannet til din funktion som nøgleperson via Nøglepersonuddannelsen.

Dit netværk

Som nøgleperson er du en del af et stort netværk af ressourcepersoner organiseret af Dansk Center for Organdonation.

I din egen afdeling indgår du i et team med enten en læge eller sygeplejerske samt din afdelings-/afsnitsledelse. Særligt som nystartet nøgleperson vil det være en fordel at tage fat i de øvrige i teamet for at fordele opgaverne.

Derudover kan du hente hjælp og vejledning til dit arbejde hos en række andre aktører. Det kan du læse mere om under Dit netværk.

-Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.