Indsats på hospitalerne

Dansk Center for Organdonation arbejder med den sundhedsfaglige indsats for organdonation fra afdøde. Centret samarbejder med landets hospitaler om at sikre en optimal anvendelse af donorpotentialet.

Centret arbejder målrettet med at identificere de hindringer, der kan være for at organdonation gennemføres, og iværksætter initiativer, der kan hjælpe hospitalerne med at fjerne disse hindringer.

Hovedfokus for centrets initiativer er:

  • Undervisning og træning af sundhedspersonalet
  • Monitorering af hospitalernes donationsaktivitet
  • Faglig støtte til intensivafdelingerne i donationsforløb og i det generelle arbejde med organdonation
  • Styrkelse af de donationsansvarlige nøglepersoners arbejde i intensivafdelingerne
  • Vidensdeling

Herudover indgår Dansk Center for Organdonation i et internationalt samarbejde om udvikling af området.

Indsats i befolkningen

Dansk Center for Organdonation bidrager til det befolkningsrettede oplysningsarbejde i Danmark. Oplysning om Organdonation er en samlet betegnelse for det befolkningsrettede arbejde, som Dansk Center for Organdonation udfører. Du kan læse meget mere om oplysningen i befolkningen på vores borgerrettede hjemmeside www.organdonor.dk

Medarbejdere og finansiering

Centret har en bredt sammensat medarbejderstab, hvis kompetencer dækker sundhedsfaglige, organisatoriske og udviklingsmæssige aspekter. For at kunne give en relevant og praksisnær faglig støtte til hospitalerne har centret tilknyttet læger og sygeplejersker, som også en del af tiden arbejder på de neurointensive og neurokirurgiske afdelinger samt på transplantationscentrene.

Dansk Center for Organdonation blev indviet i juni 2008 og finansieres via en bevilling på Finansloven.