Om: Organdonationsforløbet fra donordetektion til transplantation med særligt fokus på donordetektion og egne holdninger.

Målgruppe: Læger og sygeplejersker på intensivafdelinger, neurologiske afdelinger skadestuer og medicinske afdelinger samt øvrigt sundhedspersonalepersonale, der er involveret i organdonationsforløbet.

 

Kurset afholdes næste gang

  • 30. oktober 2018 (8.00-16.15) - Comwell Kolding. Program og tilmelding. Tilmeldingsfrist: 16. august 2018

 

Om kurset

Grundkursus i Organdonation har til formål at give læger og sygeplejersker på intensivafdelingen et generelt og overordnet kendskab til organdonationsprocessen fra donordetektion til og med donoroperationen samt det særlige, der kendetegner omsorgen for de pårørende i forløbet. Der sættes fokus på at øge deltagernes bevidsthed om, hvordan egne og kollegers holdninger påvirker beslutningerne i donationsprocessen.


Undervisningen er bygget op omkring en case, hvor der er mulighed for stor deltagerinvolvering. 

Kursets program indeholder blandt andet:

  • Donordetektion
  • Samtaler om organdonation 
  • Pårørendeomsorg, ritualer og afskeden
  • Diagnosticering af hjernedød
  • Spinalreflekser
  • Donoroperationen
  • En transplanteret fortæller om sit liv før og efter transplantationen

 Læs den samlede kursusbeskrivelse her (pdf)


 

 

Evalueringer fra tidligere kurser