Dit netværk

I dit arbejde som donationsansvarlig nøgleperson indgår du i et samarbejde og et netværk med en række forskellige personer.

Nøglepersonsteamet i din afdeling/afsnit

Du vil som donationsansvarlig nøgleperson indgå i et team med enten en læge eller sygeplejerske samt din afdelings-/afsnitsledelse. Det er jeres fælles ansvar at løse funktionsbeskrivelsens opgaver på afdelingen/afsnittet.

Din afdelingsledelse

Din afdelingsledelse er en vigtig samarbejdspartner, når du skal løse dine opgaver som donationsansvarlig nøgleperson. Afdelingsledelsen kan ofte hjælpe med at løse problemstillinger, som ellers synes vanskelige.

Dansk Center for Organdonation

Dansk Center for Organdonation er den nationale, koordinerende enhed af indsatsen for organdonation på landets hospitaler.

Som donationsansvarlig nøgleperson vil du skulle samarbejde tæt med Dansk Center for Organdonation. Centret udvikler og afholder undervisning på området, overvåger kvaliteten via Organdonationsdatabasen, koordinerer nøglepersonernes uddannelse og netværk, medfinansierer afdelingens aktiviteter i forbindelse med organdonation og iværksætter nationale indsatser på området.

Kommunikationen fra centret vil primært ske via e-mail, hvorfor det forventes, at du som donationsansvarlig nøgleperson har en arbejdsmail og jævnligt tjekker mailen. Du kan desuden løbende følge med i aktiviteter på organdonationsområdet her på hjemmesiden. 

Organdonationskorpset

Organdonationskorpset består af læger og sygeplejersker med særlig uddannelse i og erfaring med organdonation. Korpset består af Dansk Center for Organdonations (DCOs) egne donationsansvarlige læger og sygeplejersker, som kan hjælpe med de opgaver, du som nøgleperson skal løse, samt af læger og sygeplejersker i en udrykningsfunktion, som kan komme ud på afdelingen og yde bistand i det aktuelle donationsforløb.

Kontakt DCOs donationsansvarlige læger og sygeplejersker
Læs mere om Udrykningsfunktionen

Transplantationscentre

Danmarks tre transplantationscentre er placeret på hhv. Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital.

Når du eller dine kolleger melder en donor, sker dette til transplantationskoordinatoren på det nærmeste transplantationscenter. Transplantationskoordinatoren koordinerer samarbejdet mellem donorafdeling og transplantationshold og indkalder modtagere af organer.

Når I taler med koordinatoren, kan du eller dine kolleger aftale, hvornår I gerne vil have en sygeplejerske fra udrykningsfunktionen ud i afdelingen.

De øvrige donationsansvarlige nøglepersoner på landets hospitaler

Du kan hente sparring og idéer til dit arbejde som donationsansvarlig nøgleperson i erfaringerne fra landets øvrige donationsansvarlige nøglepersoner. Se bl.a. inspirationskataloget med idéer til aktiviteter fra andre intensivafdelinger.

Dansk Center for Organdonation afholder hvert år et Årsmøde for alle landets donationsansvarlige nøglepersoner. Årsmødet indeholder indlæg og diskussion om organdonation og -transplantation og giver desuden mulighed for at netværke med mere en 100 donationsansvarlige nøglepersoner og ledelser fra hele landet.

Læs mere om årsmødet


 Tilbage til toppen